aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

aTalent tekee nyt soveltuvuusarviointeja osana rekrytointeja!

22.06.2016 | Mika Räsänen | Lukuaika 3 min
aTalentilla on kasvatettu rekrytointimentelmien arsenaalia; toukokuun alussa rekrytointitiimimme otti käyttöön cut-e soveltuvuusarvioinnit, joiden avulla kandidaateista saadaan rekrytointitilanteessa entistä monipuolisempaa ja kattavampaa tietoa onnistuneiden rekrytointipäätösten tueksi. cut-e-arviointityökalun avulla voidaan testata ja arvioida kandidaattien motivaatiota, persoonallisuuspiirteitä sekä taitoja ja kykyjä.

Soveltuvuusarviointi auttaa rekrytoijaa ja rekrytoivaa yritystä saamaan kattavan kuvan työpaikkaa hakevan kandidaatin ominaisuuksista

Soveltuvuusarviointi helpottaa kandidaattien vertailua ja tukee onnistuneiden rekrytointipäätösten tekemistä. Haastattelut eivät kuitenkaan ole väistymässä soveltuvuusarvioinnin tieltä, vaan pikemminkin soveltuvuusarviointi on yksi lisämenetelmä rekrytointia koskevan päätöksenteon tueksi. cut-e-soveltuvuusarvioinnissa kandidaatille teetetään 3-5 erilaista testiä, jotka valottavat mm. käyttäytymistä ja kompetensseja, arvoja ja motivaatiota sekä kykyjä (kuten päättely-, ongelmanratkaisu- ja oppimiskykyä). Esimerkiksi kandidaatin kykyrakennetta on hankala arvioida luotettavasti haastattelussa, jolloin kykytehtävien käyttö antaa lisätietoa muiden rekrytointimenetelmien tueksi kandidaatin potentiaalista tehtävään.

Verkkopohjainen cut-e-työkalu on suunniteltu myös erittäin hakijaystävälliseksi

Kandidaatti voi tehdä testit vaivattomasti ja tehokkaasti vaikka omalta kotisohvaltaan kaikessa rauhassa. Testien teettäminen ja tulkitseminen on varsin nopeaa, joten niiden avulla voidaan säästää arvokasta aikaa rekrytointiprosessissa. Nettipohjainen soveltuvuusarviointi on myös kustannustehokas, sillä kandidaatteja ei tarvitse istuttaa pitkiä aikoja perinteisissä henkilöarviointipäivissä.

Soveltuvuusarviointi on erityisen kiinnostavassa asemassa nuoria ammattilaisia rekrytoitaessa. Vastavalmistuneella talouden tai tekniikan osaajalla harvoin on useiden vuosien kattavaa työkokemusta takanaan – tällöin soveltuvuusarviointi tuo arvokasta lisätietoa kandidaatin potentiaalista ja tulevaisuuden työssä menestymisestä. Potentiaalin ja työssä menestymisen lisäksi arviointi auttaa hahmottamaan kandidaatin ja työnantajayrityksen välistä yhteensopivuutta kompetenssien ja motivaation näkökulmasta. Onnistuneen ja oikean rekrytointipäätöksen kannalta kandidaatin kykyjen ja taitojen varmistamisen lisäksi, on aivan yhtä tärkeää saada tietoa siitä, sopivatko kandidaatin ominaisuudet ja motivaatio yhteen tehtävän, tiimin ja koko organisaation kontekstin kanssa.

Oikean henkilön palkkaaminen tehtävään on erityisesti avainrekrytoinneissa tärkeää yrityksen kilpailukyvyn kannalta

Cut-e soveltuvuusarvioinnit vähentävätkin kalliiden virherekrytointien mahdollisuutta ja antavat tietoa, jota voidaan hyödyntää pidemmälläkin tähtäimellä henkilön vahvuuksia ja kehittymiskohteita pohdittaessa.

Soveltuvuusarviointi räätälöidään aina yhdessä asiakkaan kanssa ja testit suunnitellaan nimenomaista positiota ja yritystä ajatellen. cut-e sertifioidut rekrytoijamme konsultoivat rekrytoivaa yritystä arvioinnin tuloksista sekä huolehtivat myös palautteesta kaikkien arvioitujen kandidaattien suuntaan.

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja