Käyttöehdot

Päivitetty 22.5.2018. Astuu voimaan 25.5.2018

1. Johdanto

Palvelun käyttö on osoitus siitä, että käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja. Käyttäjän ei tule rekisteröityä tai jättää hakemusta mikäli hän ei hyväksy Käyttöehtoja. Palvelun käytössä sovelletaan myös Palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöä, joka kertoo miten Palveluntarjoaja kerää, käyttää, jakaa ja tallentaa Käyttäjän henkilötietoja.

1.1 Sopimus

Rekisteröitymällä, jättämällä hakemuksen tai käyttämällä aTalent Recruitingin (jäljempänä “Palveluntarjoaja”) palveluita (kuvattu alla), Käyttäjä sopii oikeudellisesti sitovan sopimuksen Palveluntarjoajan kanssa. Jos Käyttäjä ei hyväksy Käyttöehtoja, hänen ei tule rekisteröityä eikä muutenkaan käyttää Palveluntarjoajan palveluita.

Palveluiden käytössä sovelletaan myös Palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöä.

1.1.1 Palvelut

Tämä sopimus koskee Palveluntarjoajan jäsenrekisteriä, aTalent Applications System:iä, myös CareBuddy:na tunnettu, samoin kuin sen tarjoamia palveluita, kuten työhakemusten jättämistä. Palveluun rekisteröityneet käyttäjät ovat “Käyttäjiä” ja ei-rekisteröityneet käyttäjät ovat “Hakijoita”. Tämä sopimus koskee molempia.

1.2 Käyttäjät ja Hakijat

Kun henkilö rekisteröityy Palveluntarjoajan jäsenrekisteriin hänestä tulee Käyttäjä. Jos hän päättää olla rekisteröitymättä, henkilö voi käyttää palvelun tiettyjä ominaisuuksia Hakijana.

1.3 Muutokset

Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja ja tietosuojakäytäntöä yksipuolisesti ilmoittamalla tästä Käyttäjille sähköpostitse. Muutokset tulevat voimaan sopivan ajanjakson kuluttua ilmoituksen tekemisestä ja Käyttäjän katsotaan hyväksyneen Käyttöehtoihin tehdyt muutokset, mikäli Käyttäjä jatkaa Palvelun käyttämistä muutosilmoituksen jälkeen. Käyttäjä voi poistaa tilinsä mikäli ei hyväksy muutoksia.

2. Sitoumukset

Käyttäjä sitoutuu pitämään salasanansa salassa.
Käyttäjä ei jaa tiliä kenenkään muun kanssa ja seuraa Palveluntarjoajan sääntöjä sekä lakia.

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja toimittaa hänelle ilmoituksia sähköpostitse. Jos Käyttäjän yhteystiedot ovat vanhentuneita, saattaa häneltä mennä tärkeitä ilmoituksia ohi.

2.1 Käyttäjätili

Käyttäjät ovat tilinpitäjiä. Käyttäjä sitoutuu: (1) valitsemaan vahvan ja turvallisen salasanan, (2) pitämään salasanan turvassa ja luottamuksellisena sekä (3) noudattamaan Suomen lakia. Käyttäjä on vastuussa kaikesta mitä tapahtuu tilinsä kautta, paitsi jos Käyttäjä sulkee sen tai ilmoittaa sen väärinkäytöstä. Käyttäjän tili kuuluu vain Käyttäjälle itselleen.

2.2 Ilmoitukset ja palveluviestit

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja voi toimittaa hänelle ilmoituksia lähettämällä hänelle sähköpostia. Käyttäjä sitoutuu pitämään yhteystietonsa ajan tasalla.

3. Oikeudet ja rajoitukset

Palveluntarjoajalla on pääsy sekä oikeus päivittää tai poistaa kaiken Käyttäjän tai Hakijan antamat tiedot tietosuojakäytännön mukaisesti. Palveluntarjoaja voi edelleenlähettää Käyttäjän tai Hakijan tietoja sellaisten rekrytointiprosessien osapuolille, joissa Käyttäjä tai Hakija on aktiivisesti mukana.

Käyttäjä tai Hakija lupautuu antamaan vain totuudenmukaisia tietoja. Käyttäjä voi pyytää poistoa tai poistaa itse kaikki tietonsa Palvelusta.

Palveluntarjoaja voi ottaa Käyttäjään tai Hakijaan yhteyttä aktiivisiin rekrytointiprosesseihin tai muihin mahdollisuuksiin liittyen, mikäli Käyttäjä tai Hakija on näin määritellyt.

Palveluntarjoaja voi muuttaa, katkaista tai päättää minkä tahansa Palvelun tai sen osan. Nämä muutokset voivat tulla voimaan lain salliman rajan mukaan sekä Käyttäjälle tehdyn ilmoituksen myötä.

3.1 Käyttäjän tiedot

3.1.1 Tietojen anto ja saanti

Käyttäjä tai Hakija hyväksyy sen, että Palveluntarjoajalla on pääsy kaikkeen tietoon jonka Käyttäjä tai Hakija toimittaa Palvelun kautta. Jos Käyttäjä tai Hakija on mukana aktiivisessa rekrytointiprosessissa, Palveluntarjoaja voi myös luovuttaa nämä tiedot kyseisen rekrytointiprosessin asianomaisille osapuolille, jolloin heitä sitoo asiakkaitamme koskevat sopimusehdot sekä vastaava tietosuojakäytäntö.

Käyttäjä tai Hakija lupautuu antamaan vain totuudenmukaisia tietoja.

Käyttäjällä on oikeus päästä toimittamaansa tietoon krijautumalla Palveluun ja käymällä profiilissaan.

Sekä Käyttäjällä että Hakijalla on oikeus pyytää nähdäkseen kaikki häntä koskevat tiedot, esimerkiksi rekrytointiprosessin aikana hänestä tallennetut tiedot. Tällöin nämä tiedot lähetetään hänelle sähköpostitse.

3.1.2 Tietojen päivitys ja poisto

Käyttäjä hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja voi milloin tahansa lisätä, päivittää tai poistaa Käyttäjän profiilin tai siihen liittyvää tietoa, kuten Käyttäjän entisiä hakemuksia, jos nämä aiheuttavat ristiriitoja Palveluntarjoajan tietokannassa tai Käyttäjä on itse pyytänyt näitä muutoksia. Käyttäjän antaman tiedon lisääminen tai päivittäminen ei vaadi erillistä ilmoitusta. Käyttäjän profiilin poiston yhteydessä asiasta lähetetään Käyttäjälle ilmoitus sähköpostitse.

Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tai pyytää Palveluntarjoajaa poistamaan häntä koskevaa tietoa Palvelusta. Käyttäjä voi poistaa tietonsa kirjautumalla palveluun ja käyttämällä tilin poistotyökalua, tai pyytää poistoa sähköpostitse (ks. kohta Yhteyspiste). Hakija voi pyytää tietojensa poistoa sähköpostitse (ks. kohta Yhteyspiste).

3.2 Yhteydenotto ja viestit

Käyttäjä tai Hakija hyväksyy sen, että Palveluntarjoaja voi ottaa häneen yhteyttä koskien aktiivista rekrytointiprosessia, jossa käyttäjä on mukana. Palveluntarjoaja voi myös ottaa yhteyttä Käyttäjään tai Hakijaan muihin mahdollisuuksiin liittyen jos Käyttäjä tai Hakija on suostunut tähän profiilissaan tai hakemuksen yhteydessä.

Käyttäjä voi määritellä ja rajata hänelle lähteviä viestejä profiilinsa asetuksista.

3.3 Palvelun saatavuus

Palveluntarjoajalla on oikeus muokata, katkaista tai päättää määräaikaisesti tai lopullisesti Palvelunsa tai osan siitä ilman erillistä ilmoitusta tai suostumuspyyntöä. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään Palvelun, Käyttäjän tai Hakijan lähettämän sisällön säilyttämisestä.

4. Sopimuksen päättyminen

Käyttäjän tai Hakijan tietojen poistaminen tai sen pyyntö pidetään tämän Käyttöehtojen mukaisen sopimuksen päättymisenä.

Sekä Käyttäjä tai Hakija että Palveluntarjoaja voivat päättää tämän Käyttöehtojen mukaisen sopimuksen milloin tahansa. Käyttäjän tai Hakijan kaikkien tietojen tai profiilin poistaminen pidetään sopimuksen päättymisenä.

5. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Sekä Käyttäjä tai Hakija että Palveluntarjoaja sitoutuvat noudattamaan Suomen lakia koskien näitä Käyttöehtoja. Erimielisyystilanteen ilmentyessä Käyttäjä voi ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan.

Palvelun käyttämiseen ja Käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Näillä Käyttöehdoilla ei rajata Suomen pakottavan lainsäädännön mukaisia Asiakkaan oikeuksia.

Mikäli Käyttäjä ja Palveluntuottaja eivät pääse asiassa sovintoon
Käyttäjällä on oikeus saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi (​www.kuluttajariita.fi​). Tätä ennen Käyttäjän tulee kuitenkin ottaa yhteyttä kuluttajaneuvontaan asian sovittelemiseksi.

6. Yleiset ehdot

Sekä Käyttäjä tai Hakija että Palveluntarjoaja sitoutuvat noudattamaan Suomen lakia koskien näitä Käyttöehtoja.

Sekä Käyttäjä tai Hakija että Palveluntarjoaja sitoutuvat noudattamaan Suomen lakia koskien näitä Käyttöehtoja, mukaan lukien yksityis- ja tietosuojalakeja jotka ovat voimassa Suomessa ja EU:ssa.

Jos Palveluntarjoaja jättää valvomatta Käyttäjän tai Hakijan toimia näiden Käyttöehtojen piirissä, se ei poista oikeutta valvoa ja vaatia näiden noudattamista myöhemmin.

Palveluntarjoaja varaa itselleen oikeuden muuttaa näitä Käyttöehtoja ja Tietosuojakäytäntöä yksipuolisesti ilmoittamalla tästä Käyttäjille sähköpostitse. Käyttäjä voi poistaa tilinsä mikäli ei hyväksy muutoksia.

7. Yhteyspiste

Palvelun toteuttaa ja tarjoaa aTalent Recruiting Oy. Vastaamme mielellämme mahdollisiin tiedusteluihin ja lisäkysymyksiin osoitteessa ​security@atalent.fi​.

Tilaa uutiskirjeemme

Tuoreimmat uutiset asiantuntijoiden rekrytoinnista, employer brandingista ja rekrytoinnin kehityksestä.

Hyväksyn Tietosuojaselosteen