OCTO3 rekrytoi modernin ajan ohjelmistokäsityöläisiä!

OCTO3 tarjoaa nykyaikaista ja ketterää ohjelmistokehitystä. Olemme sopimuskehityksen asiantuntija ja erityisen vahva sähköisten palveluiden sekä ohjelmistotuotteiden kehittäjä. Kehitystyömme on osaamista, prosessiajattelua sekä luovuutta yhdistettynä asiakas- ja käyttäjälähtöisyyteen. Taitavat tekijämme – yli 60 osaajan tiimi – ovat tämän vuosituhannen käsityöläisiä, joissa kohtaavat looginen ajattelu, systemaattinen toimintatapa, syvä ammattitaito ja kyky luoda uutta. Olemme osa kansainvälistä Visma-konsernia.

OCTO3 on rohkeasti tekijöidensä näköinen

Vaatii rohkeutta olla oma itsensä, mutta se kannattaa: olemme varsin kirjava ammattilaisten joukko ja sen ansiosta paitsi viihdymme, myös luomme paljon uutta ja saamme aikaan hyviä tuloksia. Tiimimme mukaan kolme tärkeintä ominaisuutta hyvässä työpaikassa ovat työn kiinnostavuus, työpaikan hyvä ilmapiiri ja mahdollisuus kehittyä. Kaikissa näissä olemme saaneet mittauksissa huippuarviot. Yrityskulttuurimme kiteytyy mielestämme viiteen ydintekijään:

  1. Turvallinen työympäristö. Meillä on mahdollista ottaa riskejä, kokeilla uusia asioita ja kyseenalaistaa, ilman että kukaan tuomitsee.
  2. Joustava organisaatio. Mielipiteen ja ehdotuksen painoarvo arvioidaan meillä asiantuntemuksen ja argumenttien perusteella – ei organisaatioaseman pohjalta.
  3. Luottamus ja tasapuolisuus. Pidämme kiinni sovituista pelisäännöistä ja hoidamme tehtävät ajallaan laatukriteerit täyttäen. Keskinäinen arvostus syntyy luottamuksesta, tasapuolisuudesta ja avoimuudesta.
  4. Vastuut. Kukin projektissa tietää, mikä on hänen vastuullaan ja mitkä hänen tavoitteensa ovat. Jokainen meillä ymmärtää oman työnsä merkityksen, tarkoituksen ja tärkeyden.
  5. Mahdollisuus vaikuttaa. Työn merkitykseen kytkeytyy meillä myös mahdollisuus muuttaa asioita. Muutos tarkoittaa asioihin vaikuttamista.

Kehitysmahdollisuuksia avautuu jatkuvasti johtuen nopeasta kasvustamme. Haluamme, että näin on myös tulevaisuudessa. Sinä voit olla tärkeä osa kehittyvää tiimiämme! Katso alta avoimet työpaikat.

aTalent Recruiting
Autotalon 12. krs, Kamppi
Salomonkatu 17 B
00100 Helsinki

mautic is open source marketing automation