PAM - harjoittelu, jossa pääset oikeasti vaikuttamaan asioihin

Haluatko kääriä hihat ja päästä hyödyntämään opinnoista kartutettua osaamista työmarkkinamaailmassa? Palvelualojen ammattiliitto PAM ry tarjoaa mahdollisuuden päästä oppimaan ja tutustumaan Suomen suurimman ammattiliiton toimintaan.

PAM on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 210 000 jäsentä, ja suurin osa sen jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. Noin kolmasosa jäsenistä on alle 30 vuotiaita. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla.

Suomen suurimpana ammattiliittona PAM tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisia uramahdollisuuksia monien eri alojen osaajille. PAMiin voikin työllistyä monenlaisilla opintotaustoilla:

  • oikeustieteet
  • kauppatieteet
  • kasvatustieteet
  • yhteiskuntatieteet tai
  • viestinnän alat, yhdistettynä esimerkiksi psykologiaan tai kulttuuritieteisiin

Mahdollisuus vaikuttaa ajankohtaisiin aiheisiin

PAM etsii joukkoonsa idearikkaita ja aktiivisia harjoittelijoita eri tieteenaloilta sekä opintotaustoilta. Harjoittelijat työllistyvät osaamisensa mukaan eri osastoille, mutta muodostavat kuitenkin oman harjoittelijatiiminsä. Tiimillä on yhteinen perehdytys niin PAMin perustoimintaan kuin työmarkkinamaailman saloihin. Perehdytyksessä harjoittelijat pääsevät heti tarkastelemaan PAMille ajankohtaisia aiheita oman opiskelutaustansa näkökulmasta. 

Harjoittelijan työpäivät koostuvat pääosin omaan opintotaustaan liittyvän hankkeen toteuttamisesta sekä pamilaiseen arkeen tutustumisesta. Oman osastonsa toimintaa pääsee tarkastelemaan lähietäisyydeltä, sillä harjoittelijat osallistuvat sisäisiin kokouksiin ja tiedotustilaisuuksiin sekä taustastaan riippuen esimerkiksi ulkoisiin työryhmiin, työsopimusneuvottelujen taustatyöhön tai PAMin strategian jalkautukseen.

Ammattiliitossa työ on yhteiskunnallisesti merkittävää ja pääsee vaikuttamaan tärkeisiin asioihin. ”Ilman ammattiliittoja ei olisi työehtosopimuksia, lomia, eikä kahvitaukoja!” PAMissa syksyllä 2019 harjoittelijana ollut Maija Kekkonen kertoo.

Oikotie oman alan töihin

PAM etsii harjoittelijoita oikeus-, kauppa-, kasvatus-, viestintä- ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta. Harjoittelijat ovat tiiviisti mukana ammattiliiton päivittäisessä työssä sekä oman alansa projekteissa.

Oman alan osaamista pääsee hyödyntämään ja kartuttamaan ajankohtaisten ja merkityksellisten teemojen parissa. Esimerkiksi oikeustieteelliseltä alalta olevan harjoittelijan projekti voi liittyä luottamusmiesten työsuhdeturvaan tai PAMin neuvottelemien työehtosopimusten paikallisen sopimisen selvityshankkeisiin. Kauppatieteellisen harjoittelijan projektit käsittelevät muun muassa digitaalista muutosta sekä tasa-arvoon ja työhyvinvointiin liittyviä ajankohtaisia teemoja.

Aktiivisuus, tiedonjano ja uteliaisuus ratkaisevat

PAMin harjoittelijan roolissa menestymisen edellytyksenä on idearikkaus, aktiivisuus, sekä kiinnostus työmarkkinoita kohtaan. Ammattiliitossa tehdään töitä asiantuntijatiimeissä, joten myös itseohjautuvuus ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä roolissa. Harjoittelijan työparina toimii ohjaajaksi nimetty asiantuntija mutta hän voi kerätä tuekseen myös muita eri osa-alueiden asiantuntijoita, joten oma-aloitteisesta otteesta on apua. Tukea saa myös harjoittelijatiimin esimieheltä sekä korkeakouluharjoittelu-ohjelman projektipäälliköltä.

Hae mukaan vaikuttamaan työmarkkinoiden kehitykseen! Katso avoimet harjoittelupaikat alta ja lue blogistamme ekonomisti Olli Toivasen kokemuksia PAMista työnantajana sekä Maija Kekkosen arjesta harjoittelijana.

 

Avoimet Työpaikat

Etsimme PAMin harjoittelijatiimiin kaupallisen alan opiskelijaa, esimerkiksi markkinoinnin, strategia- tai henkilöstöjohtamisen tai tuotantotalouden opinnoista!

Etsimme PAMin harjoittelijatiimiin oikeustieteellisen alan opiskelijaa!

Etsimme PAMin harjoittelijatiimiin viestinnän alan opiskelijaa, esimerkiksi viestinnän, kielten tai journalistiikan opinnoista!

Etsimme PAMin harjoittelijatiimiin yhteiskunnallisen alan opiskelijaa esimerkiksi valtio-, hallinto- , yhteiskunta- ja sosiaalitieteiden opinnoista!

Etsimme PAMin harjoittelijatiimiin kasvatustieteellisen alan opiskelijaa, esimerkiksi yleisen tai aikuiskasvatustieteen alalta!

Lue lisää blogista

Palvelualojen ammattiyhdistyksessä eli PAMissa aloitti syyskuun alussa viisi korkeakouluharjoittelijaa. Maija Kekkonen, ...

Olli Toivanen halusi työn, jossa voisi yhdistää hänen molemmat koulutuksensa, poliittisen ja taloustieteellisen, ja kun ...

Tilaa uutiskirjeemme

Tuoreimmat uutiset asiantuntijoiden rekrytoinnista, employer brandingista ja rekrytoinnin kehityksestä.

Hyväksyn Tietosuojaselosteen