PAM - harjoittelu, jossa pääset oikeasti vaikuttamaan asioihin

Haluatko kääriä hihat ja päästä hyödyntämään opinnoista kartutettua osaamista työmarkkinamaailmassa? Palvelualojen ammattiliitto PAM ry tarjoaa mahdollisuuden päästä oppimaan ja tutustumaan Suomen suurimman ammattiliiton toimintaan.

PAM on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 220 000 jäsentä, ja suurin osa sen jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla. Noin kolmasosa jäsenistä on alle 30 vuotiaita. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla. 

Suomen suurimpana ammattiliittona PAMilla on erittäin monipuolisia toimintoja ja mielenkiintoisia uramahdollisuuksia monien eri alojen osaajille. PAMiin voikin työllistyä monenlaisilla opintotaustoilla: oikeustieteet, kauppatieteet, kasvatustieteet, kielitieteet, yhteiskuntatieteet tai viestinnän alat, näihin yhdistettynä myös esimerkiksi psykologia tai kulttuuritieteet.

Uutta näkemystä ja tuoreita mielipiteitä ammattiliiton ajankohtaisiin aiheisiin

PAM etsii joukkoonsa idearikkaita ja aktiivisia harjoittelijoita eri tieteenaloilta sekä opintotaustoilta. Harjoittelijat työllistyvät osaamisensa mukaan eri osastoille, mutta muodostavat kuitenkin oman harjoittelijatiiminsä. Harjoittelijatiimillä on yhteinen perehdytys niin PAMin perustoimintaan ja erilaisiin kampanjoihin kuin työmarkkinamaailman saloihin, missä jokainen pääsee tarkastelemaan PAMille ajankohtaista aihetta oman opintotaustansa näkökulmasta.

Harjoittelijan päivät koostuvatkin Hakaniemen toimistolla pääosin omaan opintotaustaan liittyvän hankkeen toteuttamisesta, mutta myös muuhun pamilaiseen arkityöhön tutustumisesta. Oman osastonsa toimintaa pääsee tarkastelemaan lähietäisyydeltä,sillä harjoittelijat osallistuvat sisäisiin kokouksiin ja tiedotustilaisuuksiin sekä taustastaan riippuen esimerkiksi ulkoisiin työryhmiin,työsopimusneuvottelujen taustatyöhön tai PAMin strategian jalkautukseen.

Tänä vuonna PAM etsii harjoittelijoita oikeus-, kauppa-, kasvatus-, viestintä- ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta. Harjoittelijat ovat tiiviisti mukana PAMin päivittäisessä työssä sekä oman alansa projekteissa PAMilla. Projektit vaihtelevat paljon koulutustaustasta riippuen, sillä esimerkiksi oikeustieteelliseltä alalta olevan harjoittelijan projekti voi liittyä esimerkiksi Suomen ja EU:n tai Suomen ja kansainvälisen lainsäädännön välisiin selvityshankkeisiin. Kauppatieteellisen harjoittelijan projekti käsittelee puolestaan Union as a service- pilotin konseptointia ja jäsenhankinnan palvelumuotoilua.

Harjoitteluohjelman tavoite on mahdollistaa opettavainen sekä mielenkiintoinen harjoittelujakso korkeakoulutetuille, ja samalla PAM haluaa päästä hyödyntämään harjoittelijoiden tuoreita näkökulmia liiton nykyisten prosessien reflektointiin sekä uudistamiseen.

Ammattiliitossa työ on yhteiskunnallisesti merkittävää ja pääsee vaikuttamaan tärkeisiin asioihin. ”Ilman ammattiliittoja ei olisi työehtosopimuksia, lomia, eikä kahvitaukoja!” PAMIssa syksyllä 2019 harjoittelijana ollut Maija Kekkonen kertoo.

Aktiivinen, tiedonjanoinen ja utelias asenne

PAMin harjoittelijan roolissa menestymisen edellytyksenä on idearikkaus, aktiivisuus, sekä kiinnostus työmarkkinoita kohtaan. Ammattiliitossa tehdään töitä asiantuntijatiimeissä, joten myös itseohjautuvuus ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä roolissa. Harjoittelijan työparina toimii ohjaajaksi nimetty asiantuntija mutta hän voi kerätä tuekseen myös muita eri osa-alueiden asiantuntijoita, joten oma-aloitteisesta otteesta on apua. Tukea saa myös harjoittelijatiimin esimieheltä sekä korkeakouluharjoittelu-ohjelman projektipäälliköltä.

Hae mukaan vaikuttamaan työmarkkinoiden kehitykseen! Lue lisää avoimista harjoittelupaikoista alapuolelta sekä blogistamme PAMin ekonomistin Olli Toivasen kokemuksia PAMista työnantajana sekä Maija Kekkosen arjesta harjoittelijana!

Avoimet Työpaikat

Etsimme PAM:n harjoittelijatiimiin kasvatustieteellisen alan opiskelijaa, esimerkiksi yleisen tai aikuiskasvatustieteen alalta!

Etsimme PAM:n harjoittelijatiimiin kaupallisen alan opiskelijaa, esimerkiksi markkinoinnin, strategia- tai henkilöstöjohtamisen, tuotanto- tai kansantalouden opinnoista!

Etsimme PAM:n harjoittelijatiimiin oikeustieteellisen alan opiskelijaa. Voit olla suorittamassa oikeusnotaarin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa tai opiskelemassa juridiikkaa osana muita opintoja.

Etsimme PAM:n harjoittelijatiimiin viestinnän alan opiskelijaa, esimerkiksi viestinnän, kielten tai journalistiikan opinnoista!

Etsimme nyt PAM:n harjoittelijatiimiin yhteiskunnallisen alan opiskelijaa PAM:n sisäisiin projekteihin ja osaksi PAMin päivittäistä toimintaa!

Lue lisää blogista

Palvelualojen ammattiyhdistyksessä eli PAMilla aloitti syyskuun alussa viisi korkeakouluharjoittelijaa. Maija Kekkonen, ...

Olli Toivanen halusi työn, jossa voisi yhdistää hänen molemmat koulutuksensa, poliittisen ja taloustieteellisen, ja kun ...

Tilaa uutiskirjeemme

Tuoreimmat uutiset nuorten ammattilaisten rekrytoinnista, employer brandingista ja rekrytoinnin kehityksestä.

Hyväksyn Tietosuojaselosteen