Työnantajamielikuvan konsultointi

Miksi käyttää konsultointia työnantajamielikuvan kehittämiseen?

Konsultointipalvelumme on strateginen ratkaisu työnantajamielikuvan rakentamiseen ja kirkastamiseen. Tarjoamme konsultatiivista apua yrityksenne toiminnan kehittämiseen ja työmarkkinoilla kilpailemiseen etenkin tilanteissa, joissa rekrytointitarve on kova ja satunnaiset panostukset työnantajamielikuvan rakentamiseen eivät tuota tulosta. Tällöin tarvitaan johdonmukaista suunnittelua ja oikeisiin asioihin keskittymistä. Autamme teitä kirkastamaan yrityksenne vahvuudet ja viestimään niistä oikealle kohderyhmälle oikeissa kanavissa. 

Konsultoinnin tavoitteena on tunnistaa yrityksenne vahvuudet ja heikkoudet työnantajamielikuvan rakentamisessa sekä luoda yhdessä konkreettinen suunnitelma pitkän ja lyhyen aikavälin toimenpiteistä työnantajamielikuvan kirkastamiseksi.

Miten konsultointi toimii?

Konsultointi alkaa aina alkukartoituksella, jossa selvitetään yrityksen työnantajamielikuvan nykytila ja suurimmat haasteet. Projekti koostuu 1-6 workshopista, joista valitaan yhdessä yrityksen nykytilan ja tavoitteiden kannalta tärkeimmät aiheet. aTalentin konsultit fasilitoivat workshopit yrityksenne tiloissa. Näihin workshopeihin osallistuu yrityksestänne valitun aiheen kannalta relevantit henkilöt. Jokaisesta workshopista jää käteen raportti sekä konkreettiset jatkotoimenpiteet, joiden avulla työnantajamielikuvaa lähdetään systemaattisesti vahvistamaan.

Workshopien aihealueet

 • Nykytila-analyysi
 • Työnantajabrändi ja työnantajalupaus
 • Tavoitteet ja mittarit
 • Rekrytointiviestintä
 • Rekrytointimarkkinointi
 • Hakijakokemus

Konsultointiprojektin jälkeen sinulla on laaja ymmärrys

 • Mistä elementeistä ja miten työnantajamielikuva rakentuu
 • Mitkä osa-alueet yrityksen työnantajamielikuvan rakentamisessa ovat jo kunnossa ja mitkä kaipaavat kohennusta
 • Mistä tämänhetkiset haasteet johtuvat
 • Miten ongelmakohtia kehitetään paremmiksi, kuka niitä kehittää ja miten
 • Miten työnantajamielikuvaa rakennetaan pitkällä aikavälillä
 • Konkreettiset jatkotoimenpiteet ja aikataulu

Onko teillä tarve selvittää työnantajamielikuvanne nykytila?

Kartoita tilanne varaamalla maksuton tunnin mittainen tapaaminen asiantuntijamme kanssa. Voit sopia tapaamisen alla olevan lomakkeen kautta.

Tapaamisen aikana kartoitamme yhdessä yrityksenne työnantajamielikuvan tämänhetkiset haasteet ja vahvuudet sekä annamme suosituksemme mahdollisille kehityskohdille.

Ota yhteyttä!

Niklas auttaa mieluusti teitä eteenpäin työnantajamielikuvan tiimoilta.

Hyväksyn Tietosuojaselosteen

Miten hyödyt työnantajamielikuvan kehittämisestä

plus Created with Sketch.

Parannat kilpailukykyäsi työnantajana.

Tavoitat myös passiiviset työnhakijat ja pääset valitsemaan teille sopivimmat osaajat suuremmasta hakijajoukosta.

plus Created with Sketch.

Helpotat ja nopeutat rekrytointia.

Sinun ei ole tarve myydä yritystäsi työnhakijoille, vaan parhaat ja teille sopivimmat talentit hakeutuvat teille töihin itse.

plus Created with Sketch.

Löydät sitoutuneempia tekijöitä.

Vahvalla brändillä on sitoutuneemmat työntekijät kun yrityksen ja työntekijöiden arvot kohtaavat.

Lue lisää työnantajamielikuvasta

Tässä #rekrycast podcastissa käydään läpi mitä työnantajamielikuva tarkoittaa, mistä työnantajamielikuva syntyy ja miten siihen voi vaikuttaa.

Kenen vastuulla on työnantajamielikuva eli employer branding? Tässä blogissa kerromme kuka on vastuussa yrityksen työnantajamielikuvan kehittämisestä.

Neljä syytä panostaa työnantajakuvan kehittämiseen.

Hyvin rakennettu ja houkutteleva työnantajamielikuva on investointi. Lue 4 syytä panostaa työnantajamielikuvan kehittämiseen.

Osaavan henkilöstön pysyvyys on kriittistä yrityksen menestykselle. Lue 3 vinkkiä henkilöstön sitouttamiseen, jolla pienennät yrityksesi vaihtuvuutta.

Palvelumme yrityksille