aTalent Recruiting on syntynyt yritysten tarpeesta löytää osaavia, tulevaisuuden ammattilaisia. Tuotantotalouden kilta Prodeko ry tunnisti vuonna 2004 yritysten pyrkimyksen tavoittaa nuoria ammattilaisia.  Tähän tarpeeseen vastaamaan perustettiin  Prodeko Recruiting.

Yliopistojen yhdistymisen myötä ja liiketoiminnan kasvaessa fokusta laajennettiin enemmän poikkitieteelliseksi, ydinosaamisena kaupallisen ja tekniikan alan osaajat.  Yrityksen nimeksi vaihtui aTalent Recruiting ja Helsingin kauppatieteiden ylioppilas ry:stä (nykyinen KY – Aalto-yliopiston kauppatieteiden ylioppilaat) tuli osaomistaja.

Viimeisen 10 vuoden aikana aTalent Recruiting on kasvanut pöytälaatikkoyrityksestä kilpailukykyiseksi kasvuyritykseksi. Olemme parin viimeisen vuoden aikana kolminkertaistaneet liikevaihtomme, henkilöstömme sekä välitettyjen työpaikkojen määrän.

Tavoitteemme on yritystoiminnan kautta edistää nuorten ammatillista kehittymistä opintojen alusta pitkälle työelämään ja auttaa yrityksiä hyödyntämään nuorten ammattilaisten osaamista. Kilpailuetunamme on opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden aito tunteminen. Teemme jatkuvasti yhteistyötä erilaisten opiskelijayhdistysten kanssa, jotta pystymme pitämään yllä merkityksellisiä ja henkilökohtaisia suhteita opiskelijamaailman avaintekijöihin.  Osa henkilöstöstämme elää myös itse opiskelijamaailmassa, ja tästä vahvuudesta haluamme pitää kiinni.

Me uskomme, että nuorilla osaajilla on kykyjä, ajatuksia ja voimaa muuttaa maailmaa. He pystyvät inspiroimaan ja uudistamaan yrityksiä kasvuun, kun me ja yritykset autamme heitä kehittymään ammatillisesti. Tämän takia aTalent Recruiting auttaa nuoria tekniikan ja talouden alan korkeakoulutettuja ja yrityksiä löytämään toisensa.

Muodostamme sillan yritysten ja nuorten osaajien välille pitämällä tiiviisti yhteyttä opiskelijoihin ja valmistuneisiin, kehittämällä nuoria osaajia tunnistamaan oman kyvykkyytensä ja auttamalla yrityksiä valitsemaan parhaat ja heille soveltuvimmat kandidaatit.

aTalent Recruiting on varma valinta rekrytointikumppaniksi, kun haluat tavoittaa parhaimmat talentit.

mautic is open source marketing automation