aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Etsitkö kesätöitä finanssialalla? Aktialla pääset kunnianhimoiseen ja innostavaan työyhteisöön

02.01.2023 | Mikko Matikka | Lukuaika 5 min

Aktia etsii jälleen kesätyöntekijöitä vuodelle 2023! Yhtiö on tullut nuorille osaajille tutuksi tarjoamalla kiinnostavan ympäristön hankkia työkokemusta pankki- ja finanssialalta. Mutta tiesitkö, että Aktian visiona on olla Suomen johtava varainhoitajapankki? Juttelimme varainhoidon kehitysjohtaja Juuso Pelkosen kanssa siitä, millaiseen ympäristöön kesätyöntekijä voi odottaa hyppäävänsä, kun kyse on varainhoidosta.

Moi Juuso! Kuvailisitko aluksi, miten Aktia tekee varainhoitoa?

“Moi! Palvelemme Private Banking-, Family Office- sekä Instituutioasiakkaita tarjoamalla niin täyden valtakirjan varainhoitoa, konsultatiivista varainhoitoa kuin yksittäisiä sijoitusinstrumentteja. Tavoitteenamme on olla näille segmenteille Suomen paras vaihtoehto.”

“Tätä tavoitetta tukee varainhoitotoimintamme lisäksi pankki- sekä vakuutustoimialamme, joiden avulla voimme tarjota asiakkaille kokonaisvaltaista palvelua. Tarkoitamme tätä, kun puhumme itsestämme varainhoitajapankkina.”

Mitä varainhoidon kehitysyksikkö tekee?

“Vastaamme varainhoidon järjestelmien ja prosessien kehittämisestä. Toimimme yhteistyössä liiketoimintayksikköjen ja IT-tiimien kanssa. Liiketoimintayksiköt nostavat esille ja priorisoivat toiveita, jotka he kokevat toimintamme kehittämisen kannalta tärkeiksi. Ne saattavat olla laajempia projekteja, pienempiä kehitys- tai vaikkapa järjestelmien ylläpitotehtäviä.”

“Tällä hetkellä merkittävä osa tiimimme työpanoksesta kuluu Aktian ja Taaleri Varainhoidon yrityskaupan myötä syntyneiden integraatioprojektien edistämiseen. Esimerkiksi yhdessä henkivakuutusyhtiömme kanssa kehitimme Aktia Avara -vakuutusratkaisun, jonka avulla täyden valtakirjan varainhoitoa voidaan toteuttaa jatkossa Aktian vakuutuskuoressa.”

Kesätyörekryissä etsitään vahvistuksia myös esimerkiksi Legal ja Riskienvalvonta -tiimeihin. Miten nämä tiimit kytkeytyvät varainhoitoon?

Legal: “Yksikkö toimii Legal Business Partnerina varainhoidolle ja tukee meitä, kun kehitysprojektit edellyttävät juridista kannanottoa tai vaikkapa uuden regulaation vaikutuksia toimintaamme tulee arvioida. Viime aikoina Legal on auttanut meitä esimerkiksi omaisuudenhoitosopimuksen uudistamistyössä."

Riskienvalvonta: “Riskienvalvonta tukee varainhoitoa operatiivisten riskien hallinnassa, kuten riskikartoituksissa, vahinkotilanteiden käsittelyssä sekä uusien tuotteiden ja palveluiden asianmukaisuuden varmistamisessa. Esimerkiksi aiemmin mainittua Avara-tuotetta kehitettäessä oli arvioitava, onko tuote Aktia hallituksen määrittämän riskinottohalun mukainen.”

Mikä yhdistää teitä aktialaisia?

“Meitä yhdistää toki tietty kiinnostus finanssitoimialaa kohtaan. Silti taloon saapuessa ei tarvitse sopia mihinkään tiettyyn muottiin tai ennakko-oletuksiin. Tiimimme koostuu erilaisilla profiileilla ja mielenkiinnon kohteilla varustetuista ihmisistä – etsimme monenlaisia kollegoita ja erilaisuus on rikkaus. Katsomme toimialaa omista vastuualueistamme käsin ja siten saatamme myös motivoitua hyvin erilaisista asioista.”

Minkälaisia piirteitä kesätyöntekijässä arvostetaan?

“Yhteistyökyky on tärkeä ominaisuus, sillä olemme jatkuvasti tekemisissä lukuisten eri tiimien ja ihmisten kanssa. Jotta asioita saadaan aikaiseksi, täytyy kyetä pelaamaan yhteen ympäröivien ihmisten kanssa.”

“Kehitystiimin näkökulmasta kokonaisuuksien nopea hahmottaminen ja looginen ajattelukyky ovat työssämme ratkaisevia. Kehitettävät teemat ovat usein melko monimutkaisia, eikä kenellekään ole täydellistä vastausta kaikkiin kysymyksiin. Tämän vuoksi täytyy olla kyky etsiä tietoa, kysyä oikeita kysymyksiä ja hahmottaa kokonaiskuva sekä syy-seuraussuhteet.”

Mistä tietää, että finanssiala on oikea uravalinta itselle?

“Ainut tapa saada tämä selville on rohkeasti kokeilemalla esimerkiksi meidän kesätyötämme! On toki hienoa, mikäli kiinnostusta markkinoihin, sijoittamiseen tai yksikkömme tapauksessa teknologiaan löytyy valmiiksi – loppujen lopuksi silti uteliaisuus ja halu kehittyä ovat tärkeämpiä. Niiden päälle on hyvä rakentaa omaa osaamista.”

“Tunnistan olevani oikealla alalla, sillä haluan jatkuvasti oppia lisää sekä menestyä minulle asetetuissa tavoitteissa. Lisäksi koen työn lopputuloksena syntyviä tunteita – toivotaan, että ne ovat suuren osan ajasta täynnä onnistumista ja iloa!”

Mitä vinkkejä antaisit pankki- ja finanssialalle pyrkivälle?

“Ole rohkeasti yhteydessä alalla työskenteleviin ihmisiin kysyäksesi apua ja mentorointia. Uskon, että ihmiset ovat mielissään siitä, että he pääsevät jakamaan tietoa intohimon kohteestaan motivoituneelle opiskelijalle. Se osoittaa määrätietoista otetta, kun nuori haluaa oppia lisää ja pyrkii aktiivisesti kohti päämääriään.”

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja