aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Rekrytointiprosessi

Mitkä ovat rekrytointiprosessin vaiheet? Kuinka kauan rekrytointiprosessi tyypillisesti kestää? Mitä rekrytointiprosessi pitää sisällään? Mistä vaiheista aTalent vastaa ja mistä minun tulee itse vastata?

Kysy tarjous

Tällä sivulla käymme läpi tyypillisimpiä rekrytointiprosessiin kuuluvia vaiheita. Rekrytointiprosessimme räätälöidään aina asiakasyrityksen tarpeisiin ja haetun roolin vaatimuksiin parhaiten sopivaksi. Esimerkiksi eri arviointivaiheita otetaan mukaan prosessiin osaajakohderyhmän, hakuaikataulun, roolin liiketoimintakriittisyyden ja ylipäätään asiakkaan toiveiden mukaan.

Kuinka kauan rekrytointiprosessi kestää?

Tyypillisesti rekrytointiprosessi vaiheineen kestää noin kahdesta neljään viikkoa ja lopullisesta valinnasta vastaa aina viime kädessä rekrytoiva yritys itse. Vaihteluväli prosessin kestolla on kuitenkin nopeaan tarpeeseen räätälöidystä muutamasta päivästä aina muutamaan kuukauteen, esimerkiksi vaativammissa asiantuntijarekrytoinneissa ja suuremmissa Trainee-ohjelmien kokonaisuuksissa.

Vaihe 1: Asiakkaan tapaaminen ja tarpeen kartoitus

Tutustumme tarkkaan asiakkaan yrityksen liiketoimintaan ja kartoitamme rekrytointitarpeen, jonka jälkeen yhdessä asiakkaan kanssa määritellään haettava profiili ja siihen soveltuva palvelumalli, sekä sovitaan yhteistyön tavoitteista ja aikataulusta.

Jotta pystymme ymmärtämään asiakasyrityksen tarpeen mahdollisimman hyvin, tapaat tiimimme rekrytoijan aina ennen haun aloitusta. Rekrytoijamme tuntevat eri alojen rekrytointimarkkinoiden tilanteen erinomaisesti ja osaavat konsultoida siinä mitä osaamista markkinoilta löytyy ja millä tavoin osaajia kannattaa lähteä houkuttelemaan. Erinomainen esimerkki tällaisesta lisäarvosta on yhteistyömme HGR Property Partnersin kanssa.

Lue yhteistyötarina

Vaihe 2: Haun valmistelu ja kohderyhmän tavoittamisen suunnittelu

Valitun palvelun ja haettavan profiilin perusteella rekrytoijamme laatii kohderyhmää puhuttelevan työpaikkailmoituksen, sekä myyntipuheen kontaktoitavien ehdokkaiden houkuttelemiseksi mikäli palvelumalliksi on valittu suorakontaktointia sisältävä prosessi. Ennen julkaisua ilmoitus käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa varmistaaksemme, että se vastaa sekä tarvetta että toivottua viestintätyyliä.

Tunnemme kohderyhmämme erinomaisesti, joten tiedämme mistä kanavista oikeat osaajat kuhunkin hakuun löytyvät. Valitsemme sopivimmat hakukanavat kohdennetusti tavoitellun osaajakohderyhmän mukaisesti. Emme siis ensisijaisesti pyri maksimoimaan hakijamäärää, vaan näkyvyyttä oikean kohderyhmän silmissä ja kiinnostuneiden ehdokkaiden soveltuvuutta haettuun tehtävään ja yritykseen. Tämä lähestymistapa on muun muassa auttanut meitä löytämään ohjelmistokonserni Receptumille kiinnostuneita osaajia useisiin vaativiin profiileihin.

Lue yhteistyötarina

Vaihe 3: Haun toteutus ja ehdokasviestintä

Rekrytoijamme pitävät huolen siitä, että kaikki hakijat tietävät milloin ja miten rekrytointiprosessissa edetään. Onnistunut viestintä läpi hakuajan on avainasemassa erinomaisen ehdokaskokemuksen syntymisessä.

Riippuen haetun profiilin mukaan valitusta palvelumallista, rekrytointiprosessi voi sisältää julkisen haun lisäksi myös tehtävään soveltuvien ehdokkaiden etsinnän ja houkuttelun hakuun suorakontaktoinnin keinoin. Mikäli suorakontaktointia hyödynnetään, ehdotamme asiakkaalle osaajamarkkinan kartoituksen perusteella listaa potentiaalisista ehdokkaista tehtävään ja kontaktoimme asiakkaan hyväksymät ehdokkaat.

Hakijoiden esikarsinta suoritetaan yhdessä asiakkaan kanssa ennalta määriteltyjen kriteerien mukaisesti hakudokumenttien pohjalta. Esikarsinnan tarkoitus on löytää hakijoiden joukosta juuri kyseiseen tehtävään ja yrityksen potentiaalisimmat ehdokkaat. Kohtelemme kaikissa hauissa jokaista hakijaa yhdenvertaisesti ja samoilla säännöillä. Esikarsinnan jälkeen haastattelemme kärkiehdokkaat joko puhelimitse tai videon välityksellä arvioidaksemme ehdokkaan soveltuvuutta haettavaan tehtävään.

Vaihe 4: Kärkiehdokkaiden esittely ja asiakkaan toteuttamat haastattelu

Esittelemme asiakkaalle esikarsinnan perusteella haettuun tehtävään soveltuvimmat kärkiehdokkaat. Rekrytoijamme käyvät ehdokkaat läpi yhdessä asiakkaan kanssa rekrytointiprosessin alussa sovitulla tavalla ja tukevat asiakasta tämän haastattelujen tai muiden asiakkaan toteuttamien rekrytointiprosessin vaiheiden suunnittelun ja valmistelun kanssa.

Asiakasyritys tapaa ja haastattelee kärkiehdokkaat tyypillisesti yhdestä kolmeen kertaa riippuen haetun tehtävän liiketoimintakriittisyydestä ja tarvittavista keskustelukerroista ehdokkaiden kanssa heidän soveltuvuutensa arvioimiseksi ja varmistamiseksi. Lisäksi asiakas voi teettää kärkiehdokkaille esimerkiksi soveltuvuusarvioinnit tai/ja case-tehtävän ennen lopullista rekrytointipäätöstä. Tarvittaessa voimme myös pyytää kommentteja ehdokkaiden suosittelijoilta päätöksenteon tueksi. Rekrytoijamme tukevat asiakasta sopivien arviointimenetelmien valinnassa ja AON-sertifioidut rekrytoijamme voivat myös toteuttaa soveltuvuusarvioinnit.

Saamme asiakkailtamme kiitosta siitä, että meiltä saa sparrausta myös rekrytointiprosessin loppuosuuden toteutukseen ehdokaslähtöisesti. Jaamme mielellämme parhaat käytäntömme erilaisten osaajakohderyhmien huomiointiin haun alusta loppuun saakka.

Vaihe 5: Rekrytointipäätös ja yhteistyön viimeistely

Haastattelukierrosten jälkeen asiakas pääsee tekemään lopullisen rekrytointipäätöksen. Rekrytoijamme tukevat mielellään asiakasta ehdokkaiden sopivuuden analysoinnissa ja rekrytointipäätöksen tekemisessä. Kun asiakas on tehnyt päätökset ehdokkaiden suhteen, rekrytoijamme neuvoo asiakasta viestimään parhaalla mahdollisella tavalla päätöksistä myös niille ehdokkaille, joita tehtävään ei valittu. Onnistunut viestintä myös hausta karsiutuneille ehdokkaille on avainasemassa hyvän ehdokaskokemuksen luomisessa ja pidemmällä tähtäimellä myös positiivisen työnantajamielikuvan ylläpitämisessä.

Rekrytoinnin palvelumallista riippuen joko asiakas itse tai aTalent etenee tehtävään valitun henkilön kanssa työsopimusneuvotteluihin. Suorarekrytoinnissa valittu henkilö palkataan suoraan asiakasyritykseen, kun taas henkilöstövuokrauksessa hoidamme työsuhteeseen liittyvät työnantajan velvollisuudet. Molemmissa tilanteissa rekrytoijamme tukevat asiakasta rekrytoinnin onnistuneessa viimeistelyssä.

Tutustu myös HR as a Serviceen, joka tarjoaa joustavaa tukea työsopimukseen, palkkaukseen ja työnantajan velvollisuuksiin liittyvissä asioissa.

HR as a Service

Tietoa aTalentista

Haluatko kuulla lisää?

Kerromme miellellämme lisää rekrytointiprosessistamme ja millaista lisäarvoa se tuottaa niin työnantajalle kuin työnhakijallekin.


Olen työnhakija
Olen työnantaja