aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Tutkimus: Kuinka vaikeaa on uran ja perheen yhdistäminen?

Lataa raportti

Työ- ja perhe-elämän tasa-arvo nousee esiin säännöllisesti sekä julkisessa keskustelussa että työpaikkojen kahvihuoneissa. Elokuussa 2022 voimaan astunut perhevapaauudistus pyrkii lisäämään työelämän ja vanhempien tasa-arvoa sekä huomioimaan nykyistä paremmin erilaisia perhemuotoja. Uudistuksesta insipiroituneena tutkimme suomalaisten ajatuksia ja kokemuksia työelämän sekä perheen yhdistämisestä.

Tutustu tuloksiin

Väite: “Perheen ja uran yhdistäminen on mielestäni vaikeaa”

36%naisista sanoi kyllä

24%miehistä sanoi kyllä

32%korkeakoulutetuista sanoi kyllä

Perheen käsite on moninainen ja sen määritelmä riippuu paljon kontekstista. Monelle perhe voi esimerkiksi tarkoittaa puolisoa, vaikka omia huollettavia ei olisikaan, ja myös huoltajuussuhteita on monenlaisia.

Tässä tutkimuksessa perheellä viitataan kuitenkin omiin alaikäisiin huollettaviin, sillä tarkoituksena on selvittää nimenomaan sitä, miten suomalaisessa työelämässä huomioidaan tällaisten perheiden tarpeita.

Tutustu tuloksiin

Väite: "Olen kokenut syyllisyyttä, jos olen joutunut jäämään perhesyistä pois töistä"

31%naisista sanoi kyllä

19%miehistä sanoi kyllä

35%asiantuntijoista sanoi kyllä

aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Perhe on suomalaisille tärkeä asia. Vaikka työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen voikin toisinaan olla hankalaa, on hyvä muistaa, että perhe voi myös olla voimavara, joka motivoi suoriutumaan työssä entistä paremmin. Tässä on työnantajille yksi syy lisää huomioida perheellisten tarpeita.

Niklas Huotari, toimitusjohtaja, aTalent

Taustoja tutkimuksesta

Keitä tutkimukseen osallistui?

Tutkimuskyselyn kohderyhmänä olivat sekä perheelliset että perheettömät 18-79-vuotiaat suomalaiset, joilla on kokemusta työelämästä.

  • Kyselyyn vastasi 1000 henkilöä, joista noin neljäsosa on alle 34-vuotiaita.
  • Vastaajien sukupuolijakauma on tasan 50-50.
  • 35% vastaajista työskentelee tai on työskennellyt asiantuntija-, esihenkilö tai johtotehtävissä.
  • 56%:lla vastaajista on omia lapsia tai huollettavia entuudestaan.
  • 18% suunnittelee perheenlisäystä tai odottaa lasta.
  • 25%:lla ei ole lapsia eikä suunnittele perheeenlisäystä.

Mistä osioista tutkimus koostuu?

Tässä kyselyssä tutkimme suomalaisten:

  • arvoja ja asenteita uraa ja perhettä kohtaan
  • kokemuksia ja mielipiteitä työn ja perheen yhteensovittamisesta yleisesti
  • kokemuksia ja mielipiteitä perheen vaikutuksista uralla etenemiseen

Lataa tutkimusraportti tästä

Olen työnhakija
Olen työnantaja