aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Miten suomalaiset kokevat uran ja perheen yhteensovittamisen? 3 löydöstä

06.02.2023 | Mikko Matikka | Lukuaika 5 min

Uran ja perhe-elämän yhdistäminen puhuttaa, eikä ihme, sillä moni kokee että tasa-arvoinen työelämä ei edelleenkään toteudu suomalaisessa työelämässä.  Lähes joka kolmas suomalainen kokee perhe-elämän ja uran yhdistämisen vaikeaksi – ja erityisen vaikeaa se on naisille sekä johto- ja asiantuntijatehtävissä työskenteleville.


Seuraavaksi esittelemme kolme löydöstä syksyllä 2022 toteuttamastamme perhe- ja työelämätutkimuksesta, jossa selvitimme suomalaisten ajatuksia ja kokemuksia työelämän ja perheen yhteensovittamisesta.


Tutustu koko tutkimukseen täältä

Löydös 1: Naiset kokevat työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen vaikeammaksi kuin miehet


Vaikka suomalainen työelämä koetaan tasa-arvoiseksi julkisessa keskustelussa, kokemukset perhe-elämän ja uran yhteensovittamisesta eroavat merkittävästi naisten ja miesten välillä: naisista yli kolmannes (36 %) ja miehistä lähes joka neljäs (24 %) kokee perheen ja uran yhteensovittamisen vaikeaksi.

Epäsuhta ei jakaudu pelkästään sukupuoleen, vaan myös opintotausta vaikuttaa kokemuksiin siitä, miten perhe-elämä ja ura ovat sovitettavissa yhteen: korkeakoulutetuista 32 % kokee perheen ja uran yhdistämisen olevan vaikeaa, kun vastaavasti lukion tai ammattikoulun käyneistä 30 % ja peruskoulun suorittaneista 20 % myöntää kipuilevansa asian kanssa.

Tutkimuksen löydökset eivät onneksi keskity pelkkiin työ- ja perhe-elämän haasteisiin, sillä reilusti yli puolet (61 %) vastaajista toteaa perheen toimivan tärkeänä voimavarana töissä jaksamiseen.


On luonnollista, että työn ja perheen yhteensovittaminen on silloin tällöin haastavaa. Hälyttäväksi tilannetta voi kutsua silloin, jos perheen ja työn välillä tehdyt valinnat uhkaavat perheen hyvinvointia tai toisaalta työntekijän omaa jaksamista töissä.


Yksilön oman vastuun lisäksi myös työnantajilla on tärkeä rooli tasapainon säilyttämisessä.

Niklas Huotari, toimitusjohtaja, aTalent

Löydös 2: Asiantuntija- ja johtotehtävät vaativat useammin perheeseen liittyviä kompromisseja

Ihmisen uraan ja perhe-elämään liittyvät valinnat koskettavat monesti kaikkien perheenjäsenien elämää: usein positiivisesti, mutta toisinaan myös kiperien kompromissien muodossa. Jopa neljäsosa asiantuntija- ja johtotehtävissä työskentelevistä sanoo perheensä joutuneen tekemään kompromisseja urakehityksensä vuoksi. Yrityksissä riittää siis työsarkaa tällä työelämän osa-alueella, sillä asiantuntijoiden ja johtajien keskuudessa on myös kaksi kertaa keskimääräistä yleisempää, että ura on uhannut jopa hajottaa perheen.

Muutosta tällaiselle työelämän huolestuttavalle ominaispiirteelle peräänkuuluttaa myös yhteistyökumppanimme Mothers In Business (MiB).


aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Viimeistään nyt perhevapaauudistuksen myötä perheystävällistä johtamista tulee vahvistaa, jotta kaikkien olisi mahdollista edetä urallaan elämäntilanteestaan riippumatta

Annica Moore, toiminnanjohtaja, Mothers in Business Ry

Työpaikan perheystävällisyys on myös tärkeä kilpailutekijä asiantuntijoiden ja johtajien keskuudessa. Merkittävä osa asiantuntijoista ja johtajista (24 %) kokee lykänneensä perheen perustamista urasuunnitelmiensa takia. Erityisen yleistä tämä on naisten keskuudessa.

Löydös 3: Perhevapaiden koetaan vaikuttavan urakehitykseen negatiivisesti

Oli urasi kehittymässä kohti asiantuntija-, esihenkilö- tai päällikköroolia – tai vaikka kokonaan uusille vesille – perhevapaiden ei tulisi vaikuttaa urasi kehitykseen. Tähän tasapainoisempaan suuntaan perhevapaauudistus toki suomalaista työelämää omalta osaltaan pyrkiikin viemään.

Kokemukset nykytilanteesta eivät kuitenkaan vastaa tätä näkemystä: tutkimuksen mukaan naiset kantavat lähes kolme kertaa todennäköisemmin (19 %) huolta urakehityksessä jälkeen jäämisestä vanhempainvapaiden takia kuin miehet (7 %).

”On huolestuttavaa, kuinka erityisesti naiset kokevat perheellisyyden hidastavan urakehitystään. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus tavoitella urahaaveitaan perhetilanteesta riippumatta”, kommentoi toimitusjohtajamme Niklas Huotari.


Perhevapaiden tasaisempaan jakamiseen voivat työyhteisössä kannustaa sekä työntekijät että työnantajat. Selkeä enemmistö suomalaisista (80 %) asettaa perheen uransa edelle elämänsä tärkeysjärjestyksessä: tämän soisi näkyvän työpaikkojen kulttuurissa ja toimintatavoissa tulevaisuudessa yhä enemmän.


aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Merkittävää on huomata, että selkeä enemmistö suomalaisista (80 %) asettaa perheen uransa eteen.

Niklas Huotari

Eikä tässä vielä kaikki – kurkkaa perhe- ja työelämätutkimuksen kaikki löydökset täältä ↓

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja