aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Datan avulla alalle, jossa ihminen on keskiössä – Terveystalon projektipäällikkö, Mikko Rajala

09.01.2018 | Mika Räsänen | Lukuaika 5 min
Mitä tapahtuu, kun otetaan analyyttinen ja datan parissa viihtyvä tuotantotalouden opiskelija ja hänet laitetaan terveydenhoitoalalle, jossa ihminen on keskiössä? Hänestä voi tulla erinomainen projektipäällikkö, kuten haastattelemamme Terveystalon projektipäällikkö Mikko Rajala voi omasta kokemuksestaan kertoa.

Mikko on nyt työskennellyt Terveystalolla projektipäällikön roolissa lähes 2 vuoden ajan. Tämä tuotantotalouden opiskelija päätyi lähes sattuman kautta aikanaan Terveystalolle kiinnostuttuaan projektipäällikön tehtävänkuvauksesta. Kuten moni opiskelutoverinsa, myös Mikko suoritti harjoittelunsa konsulttitalossa, mutta halu siirtyä abstraktien asioiden parista konkretiaan kiehtoivat häntä projektipäällikön työssä Terveystalolla. Mikko kuvailee omaa ajattelutapaansa hyvin analyyttiseksi, dataohjautuvaksi sekä rationaaliseksi, mutta projektipäällikkyyden myötä isoon rooliin arjen työskentelyssä ja ajattelussa ovat astuneet datan lisäksi ihmiskeskeisyys sekä tiimityön merkitys.


aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva
“Se vaati multa ikään kuin ajattelutavan muutosta. Minun ei kannata olla paras ja ymmärtää kaikkea täydellisesti vaan ajattelutapa muuttui niin että ME ymmärrämme asioita.”

Ei diktaattori, vaan fasilitaattori

Tämä on olennainen osa projektipäällikkyyttä. Tiimityöskentely on kaiken A ja O ja projektipäällikön lopullisena tavoitteena on ongelmanratkaisu ja itsensä tietyssä mielessä tarpeettomaksi tekeminen. Projektipäällikkönä on tärkeätä nähdä omat sekä muiden kehityskohteet ja rakentaa jokaiseen projektiin osallistuva tiimi niin, että henkilöt täydentävät toisiaan ymmärryksen osalta ja pystyvät viemään projektia eteenpäin yhdessä mahdollisimman tehokkaasti. Projektipäällikkönä oma ego on aika siirtää taka-alalle. Ongelmanratkaisutaidot, itseohjautuvaisuus sekä priorisointitaidot yhdessä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kanssa nousevat olennaisiksi osiksi tässä roolissa menestymiseen.

“Kukaan ei anna minulle kalenteria, että teepä näitä juttuja”

Mikon pitää itse pystyä suunnittelemaan päivänsä ja tehtävät toimenpiteet niin, että haluttu tavoite saavutetaan tietyn periodin aikana. Projektin tavoitteesta ja vaiheesta riippuen, hänen arki pitää sisällään mm. datan käsittelyä ja sen analysointia, päivittäistä ongelmanratkaisua esimerkiksi workshoppien muodossa eri yksiköissä sekä sitten projektin presentoimista organisaatioissa ylöspäin Terveystalon ja sen eri yksiköiden johdolle.


aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Hän on päässyt Terveystalossa työskentelemään hyvin erilaisissa projekteissa. Projektit ovat pitäneet sisällään muun muassa datan avulla toiminnan johtamista, operaatioiden kehittämistä ja virheiden minimointia sekä uusien teknologioiden ja digitalisaation tuomien mahdollisuuksien kartoittamista. Sen sijaan, että digitalisaatio vieraannuttaisi ihmisiä toisistaan, löytyy siitä myös mahdollisuus auttaa ihmisiä. “Tällaisille aloille sopii erinomaisesti, että me helpotetaan taustatyötä ja annetaan ihmisten keskittyä ihmisen kohtaamisen ja annetaan ihmisen tehdä asiakkaalle arvoa luovaa työtä”, Mikko toteaa.

Terveystalo työnantajana

Mikko itse viimeistelee diplomi-insinöörin opintojaan ja työn ja opiskelun yhdistäminen Terveystalolla on onnistunut erinomaisesti. Tämä on suuri vahvuus talon osalta, kun eri elämäntilanteissa olevat ihmiset ovat pystyneet rakentamaan uraansa talossa. Filosofia Terveystalolla on ollut, että vastuu lisääntyy, kun sitä pystyy kantamaan. Mikkokin on pystynyt osan ajasta pienentämään työkuormaansa, kun opinnot ovat vieneet enemmän aikaa ja sitten taas ottamaan laajempaa vastuuta opintokiireiden hellittäessä.

Vaikka Terveystalo on pörssiyritys, ei kyseessä kuitenkaan ole iso ja kankea masiina. Johto on lähellä ja liialliseen byrokratiaan ei ole tarvetta. Talosta löytyy valtaisa määrä asiantuntijuutta ja kokemusta ja nuori, taloon tuleva opiskelijakin saa tukea ja sparrausta työssään onnistumiseen. Projektipäällikön rooli on vastuullinen ja siinä kasvamalla saa monipuolista kokemusta joka kantaa pitkälle työelämässä ja eri tehtävissä.

Erityisesti teknisesti orientoituneille ihmisille monesti korostetaan teknistä analyyttisyyttä ja siitä kannattaa tehdä se oma vahvuus, kuten Mikkokin teki. Nuorella iällä kannattaa heittää itsensä myös tilanteisiin, joissa pelkkä analyyttisyys ei riitä, vaan on pakko saada myös muut ihmiset mukaan hommaan, Mikko vinkkaa.

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja