aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Kesätyöntekijät paljastavat, mikä on parasta Destiassa

12.12.2022 | Aleksi Kaivos | Lukuaika 5 min

Suomen suurimmassa infra-alan palveluyhtiö Destiassa rakennetaan ihmislähtöistä infraa eli sujuvampaa yhteiskuntaa ja parempaa elämänlaatua meille kaikille. Ihmislähtöistä infraa ei kuitenkaan rakenneta, ellei itse noudata samoja periaatteita – Destia pyrkii olemaan ennen kaikkea ihmislähtöinen työpaikka.


Miten se onnistuu käytännössä? Annetaan väyläpalveluiden insinöörioppilaan Merin, siltasuunnitteluun erikoistuneen suunnittelijan Riikan sekä työnjohtajana työskentelevän Matin kertoa kokemuksistaan:

Työpöydällä infran koko elinkaari

Kuten todettua, Destia on Suomen suurin infra-alan palveluyhtiö, mikä korostuu niin kesätyöntekijöiden kuin asiantuntijoidenkin keskuudessa yhtenä keskeisimmistä houkutteluvuustekijöistä hakea töihin Destialle. Destialla työskennellään kokonaisvaltaisesti läpi infran koko elinkaaren – eli henkilöstöstä löytyy hyvin monipuolista osaamista. Destia on ja haluaakin myös jatkossa olla monenlaisten ihmisten työpaikka.

Riikka: “Monipuoliset työmahdollisuudet ja mielenkiintoiset tehtävät saivat minut kiinnostumaan Destiasta. Kun rakentaminen ja suunnittelu on saman katon alla, pääsee näin suunnittelijana näkemään työnsä jäljen käytännössä.”


Destian mielenkiintoiset rakennusurakat ovat mahdollistaneet monialaisen oppimisen erilaisten urakoiden eri työvaiheista. Monipuolisuuden ja projektinhallinnan arvoa työmaaympäristössä ei voi ylikorostaa.

Meri Rantalainen, insinöörioppilas

Matti: “Destialle kannattaa tulla, koska täällä on hyvät mahdollisuudet oppia todella paljon infra-alasta. Oman urapolun ei tarvitse rajoittua yhteen yksikköön vaan Destialla pystyy vaihtamaan talon sisällä eri yksiköihin, mikä tarjoaa mielenkiintoisia uramahdollisuuksia koko Suomen laajuisesti.”


Destia ottaa vastuuta infra-alan kehittämisestä, mikä näkyy käytännön työmahdollisuuksien tarjoamisena ja ammatillisen osaamisen kasvattamisena – kesätyöntekijät jatkavatkin uraansa poikkeuksellisen usein Destialla. Niin jatkoivat Meri, Riikka ja Mattikin.


Osaavat esihenkilöt ja välittävä työporukka


Monipuoliset työtehtävät pitävät sisällään paljon vastuuta, jolloin esihenkilötyön tärkeys korostuu. Kesätyöntekijöiden keskuudessa kiitelläänkin Destian välittävää ja avointa työyhteisöä, oppimisen kulttuuria ja asiantuntevaa esihenkilötyötä.


Meri: “Isoimpana syynä hakea Destialle nostan ehdottomasti todella osaavat ja mukavat esihenkilöt. Työmaalla ja toimistolla on todella hyvä ilmapiiri, ja kesätyöntekijät otetaan hyvin vastaan ja osaksi koko porukkaa. Destialla on kulttuuri jossa kannustetaan kaikkia oppimaan, ja näin on mahdollista löytää omat mielenkiinnon kohteet työelämässä ja kehittyä niissä. Tämä on mahdollistanut uralle mielekkään alun.”


“Destialla on hyvä meininki ja haluan myös korostaa erinomaista esihenkilötyötä. Meillä on työporukassa todella hyvä me -henki ja yhtenäinen porukka, vakituiset työntekijät sekä kesätyöntekijät hitsautuvat hyvin yhteen”, Riikka komppaa Merin ajatuksia hyvästä esihenkilötyöstä.


Matti: “Kesätyöntekijöihin suhtaudutaan kuin muuhunkin työporukkaan ja kesätyöntekijät otetaan osaksi työyhteisöä. Destialla on myös hyvä perehdytys ja tuodaan selkeästi esiin mitä sinulta vaaditaan ja mitkä pääasialliset tehtäväsi on”Kun tarvitsee apua työmaalla, on aina joku jolta voi kysyä - kaikkea ei siis tarvitse osata itse

Matti, työnjohtaja

Konkreettisia oppeja ja hyvä alku uralle


Kesätyöntekijät eivät viihdy Destialla pelkästään omissa porukoissaan taikka omissa projekteissaan, vaan pääsevät osaksi monipuolisia kokonaisuuksia, joista on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen. Onhan kesätyön tavoitteena usein myös löytää se oma polku uralleen.


Destialla on päässyt oppimaan, kuinka tärkeää suunnittelijoiden ja työmaalla työskentelevien välinen vuoropuhelu on. Näin saadaan tehostettua suunnitteluprosessia huomattavasti ja tehtyä suunnitelmat kaikkien kannalta järkevästi.

Riikka H. Määttä, suunnittelija

Konkretian ja käytännön oppien lisäksi työelämässä on tärkeätä löytää se oma juttunsa ja mielekkyys työskentelylle - tästä Meri korostaakin omaa kokemustaan:


“Sai tehdä töitä mukavien ihmisten kanssa, kesätyöjakson aikana kerkesi nähdä ja kokea paljon uutta, kesällä myös ulkotyöt maistuivat.”


Tärkeä osa oppimiskokemusta on myös oikeanlainen palautteenanto. Destialla annetaan, pyydetään ja vastaanotetaan palautetta aktiivisesti - se on kehittymisen kannalta erityisen tärkeää.

“Palautteen saaminen esihenkilöltä auttoi kehittämään omaa osaamista oikeaan suuntaan ja Destialla onkin todella avoin palautteenantokulttuuri”, Matti kertoo.


Kiinnostavatko sinua kokonaisvaltaiset projektit, suunnittelu tai rakennustyö – tai muutoin yhteiskunnallisesti merkityksellinen työ ihmislähtöisen infran parissa?

Katso avoimet paikat ja hae:

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja