aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Kuinka paljon rekrytointi maksaa?

09.06.2021 | Mikko Matikka | Lukuaika 6 min
Tässä blogissa kerromme mitkä kaikki tekijät vaikuttavat rekrytoinnin hintaan ja kuinka paljon rekrytointi maksaa sekä sisäisesti, että ulkoistettuna.

Rekrytoinnin hinta

Rekrytointipalveluiden hinnoittelu vaihtelee yritysten välillä, mutta yhden henkilön rekrytoinnin hinta asettuu PK-seudulla usein 5.000- 15.000 euron välille. Tämä koskee nimenomaan asiantuntijarekrytointeja, kun rekrytoitavalla henkilöllä odotetaan olevan 0-10 vuotta alan työkokemusta.

Rekrytoinnin ulkoistamisessa hinnoittelu perustuu tyypillisesti rekrytoidun henkilön kuukausipalkkaan ja palkkakertoimeen. Palkkakerroin riippuu haettavan profiilin haastavuudesta.

rekrytoinnin hinta = rekrytoidun henkilön kuukausipalkka x palkkakerroin

Hinnoittelu voi olla joko success fee -pohjaista, yhdistelmä kiinteää laskutusta ja success feetä tai pelkästään kiinteää laskutusta.


Rekrytoinnin hintaan vaikuttavat tekijät

Seuraavaksi käymme läpi yleisimmät rekrytoinnin hintaan vaikuttavat tekijät ja miten nämä tulisi huomioida kustannusta arvioidessa.

Rekrytointiprosessiin osallistuvien henkilöiden määrä

Rekrytoinnin hintaan vaikuttaa luonnollisesti rekrytointiprosessiin osallistuvien henkilöiden määrä. On tärkeää huomata, että kustannuksia arvioitaessa on laskuihin huomioitava muidenkin kuin rekrytoinnista vastaavan henkilön työaika. Työtunteihin on laskettava mukaan kaikki henkilöt jotka osallistuvat sisäisiin tapaamisiin, haastatteluihin, työpaikan markkinointiin tai muihin rekrytointia edistäviin aktiviteetteihin.

Rekrytointiin käytettävä työaika

Toinen hintaan vaikuttava tekijä on rekrytointiin käytettävä työaika. Kuten edellä mainittiin, on työaikaan huomioitava kaikki prosessin eri vaiheisiin osallistuvat henkilöt. On hyvä huomioida, että esimerkiksi sisäiset tapaamiset ovat sitä kalliimpia mitä useampi henkilö niihin osallistuu ja mitä korkeampi kunkin henkilön vaihtoehtoiskustannus on (pureudumme tähän kohta).

Rekrytointiprosessiin käytettävä aika vaihtelee haettavan profiilin mukaan, mutta 15 vuoden kokemuksemme mukaan yhden asiantuntijan rekrytointiin kuluu keskimäärin alan ammattilaiselta noin 25-125 tuntia työaikaa. Mikäli prosessista vastaava henkilö ei tee rekrytointia pääasiallisena työnään, voi prosessiin käytettävän työajan tuplata. Keskustelemme aiheesta lisää täällä. Kustannusarvion näkökulmasta 50-70 työtuntia on hyvä keskiarvo.

Prosessiin osallistuvien palkat ja työnantajan sivukulut

Rekrytoinnin hintaan vaikuttaa luonnollisesti siitä aiheutuvat suorat työkustannukset. Tämä tarkoittaa kaikkien rekrytointiin osallistuneiden henkilöiden palkkoja ja työnantajan sivukuluja. Yhdessä nämä muodostavat työnantajakustannukset:

työnantajakustannukset = työntekijän bruttopalkka x 1,42

Työnantajan sivukulut on tärkeä huomioida etenkin jos harkitset rekrytoinnin ulkoistamista. Ilman sivukuluja et saa realistista kuvaa siitä miten sisäisen prosessin ja ulkoistamisen kustannukset eroavat toisistaan.

Rekrytoinnin vaihtoehtoiskustannus

Suorien palkkakustannusten lisäksi on tärkeää huomioida kunkin rekrytointiprosessiin osallistuvan henkilön vaihtoehtoiskustannus. Vaihtoehtoiskustannus tarkoittaa tässä kontekstissa sitä tuottoa, joka menetetään, kun työntekijä käyttää aikansa laskutettavan työn sijaan rekrytoinnin edistämiseen.

Rekrytoinnin vaihtoehtoiskustannukset voivat helposti kivuta moninkertaisiksi suoriin palkkakustannuksiin verrattuna. Tästä huolimatta se unohtuu monista kustannusarvioista. On myös hyvä huomioida, että tapa jolla vaihtoehtoiskustannus lasketaan vaihtelee yritysten välillä. Yksinkertaistettu vaihtoehtoiskustannus lasketaan seuraavasti:

vaihtoehtoiskustannus = rekrytointiin käytetyt työtunnit x laskutettavan työn tuntiarvo

Tämä linkki vie sinut podcastin kohtaan, jossa Jesse ja Outi puhuvat rekrytoinnin vaihtoehtoiskustannuksesta.

Markkinoinnin kustannukset

Mikäli rekrytointiprosessin aikana käytetään rahallisia investointeja esimerkiksi mainostamalla tehtävää sosiaalisessa mediassa, tulee tehdyt investoinnit laskea mukaan rekrytoinnin kustannuksiin. Markkinoinnin kustannuksia ovat esimerkiksi maksettu mainonta sosiaalisessa mediassa, työpaikasta ilmoittaminen suosituissa työportaaleissa (Monster, Duunitori yms..) tai opiskelijajärjestöjen sähköpostilistoilla.

Virherekrytointi

Virherekrytoinnilla viitataan tilanteeseen, jossa rekrytointiprosessi syystä tai toisesta epäonnistuu ja yritys joutuu rekrytoimaan uuden henkilön alkuperäisen työntekijän tilalle. Virherekrytoinnin määritelmä kattaa muun muassa seuraavat tilanteet:

  • Prosessin päätteeksi ei palkata ketään
  • Palkattu henkilö ei vastaa odotuksia ja hänet irtisanotaan koeajalla
  • Tehtävä ei vastaa työntekijän odotuksia ja hän irtisanoutuu koeajalla
  • Palkattu henkilö ei suoriudu tehtävästään ja hänet irtisanotaan vuoden sisään
  • Johtotehtäviin rekrytoidaan henkilö, joka myrkyttää toiminnallaan yrityksen ilmapiiriä

Virherekrytoinnin hinta riippuu suuresta määrästä tekijöitä eikä sille ole mahdollista osoittaa yhtä lukua. Voit lukea lisää virherekrytoinnin kustannuksen laskemisesta täällä.

Lisää aiheesta podcastissa

Jos haluat tutustua aiheeseen vielä syvemmin, tässä #rekrycast podcastin jaksossa Outi Mäkinen ja Jesse Kinnunen käyvät läpi kuinka paljon rekrytointi maksaa ja mistä sen kustannus koostuu.

Podcastin aikana Outi ja Jesse vastaavat muun muassa siihen kuinka monta tuntia rekrytointiprosessi vie, kuinka paljon rekrytointi maksaa, mistä rekrytoinnin kustannus koostuu ja miten vaihtoehtoiskustannukset vaikuttavat rekrytoinnin hintaan.

Voit kuunnella podcastin Soundcloudissa, Spotifyssa, Apple Podcastissa tai katsoa sen alla olevan YouTube-linkin kautta.


Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja