aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Kuukauden talentti – Mikä on Controllerin tehtävä Hartwallilla, Sanna Valtanen?

21.12.2017 | Mika Räsänen | Lukuaika 5 min

Stereotypiat istuvat tiukassa

Vanha stereotypia controllereista on nimensä mukainen: he ovat taloudellisten arvioiden pohjalta toimivia, muiden töitä ohjaavia kontrolloivia hahmoja, joiden nimen sanominen ääneen tuo lähinnä mieleen säästöt tai budjettikurin. Sanna Valtanen, Hartwallin tuore Junior Controller rikkoo näitä stereotypioita.

Sannan matka

Sanna aloitti opintonsa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa syksyllä 2012. Tämä polku johti hänet sisäisen laskennan tielle toisen vuoden erikoistumisvaiheessa. Sanna tunsi laskennan omakseen jo ensimmäisten kurssien aikana. Hän ei pidä itseään juurikaan analyyttisenä, vaikka onkin aina pitänyt numeroiden kanssa työskentelystä. Hänen mielestään controllerille tärkeää on olla kiinnostunut ja innostunut selvittämään asioita; sinun tulee haluta kysyä “miksi” asiat ovat kuten ovat. Sannan näkemyksen mukaan perusymmärrys matematiikasta toimii loistavana pohjana controllerina toimimiseen, mutta luokan priimus ei tarvitse olla. Hänen mukaansa pääasia on, että ymmärtää numeroita ja niiden syy-seuraussuhteita, ei niinkään laskea kaavoja ruutupaperille.


aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Aloittaessaan työt Sannalla oli selkeät odotukset tehtävänsä suhteen. Junior business controllerin päivittäinen työ tulisi olemaan paljolti raporttien pyörittämistä ja taaksepäin katsovaa toimintaa. Myöhemmin selvisi kuitenkin, että arki Hartwallilla ei olekaan pelkkää raporttien pyörittämistä. Hartwallilla huomattiin, että Sannalla oli valtavasti annettavaa ja pian aloituksen jälkeen hän saikin vastuun markkinointitiimin controllerin tehtävistä. Sannasta kasvoi tiimin aisapari, jonka päivittäinen työ on tukea ja mahdollistaa markkinoinnin suunnitelmia ja toimenpiteitä. Sanna kuvailee itseään portinvartijana, jonka tehtävä ei ole ajaa alas ideoita, vaan pyrkiä varmistamaan, että projektit toteutuvat ja ovat kaupallisesti valideja. Iso osa tätä mahdollistamista on auttaa markkinointitiimiä kehittämään kyseisiä ideoita taloudellisesti. Sanna toimii siis tärkeänä osana markkinoinnin toimenpiteiden toteutusta, ei niinkään niiden valvomista.

Hartwallille hakeminen

Työtä hakiessaan Sanna oli päättänyt hakea hyvin kohdistetusti nimenomaan controllerin tehtäviin ja olikin mukana useassa hakuprosessissa samanaikaisesti. Vaikka tehtävät suurimmassa osassa yrityksistä olivat samankaltaisia, Hartwall nousi esiin kaikista muista mahdollisuuksista nopean ja sujuvan rekrytointiprosessin takia. Monien muiden yritysten kanssa Sanna joutui tilanteisiin, joissa potentiaalinen työnantaja epäonnistui viestinnässään hakijoille, eikä heistä kuulunut mitään pitkiin aikoihin. Tämän sijaan Hartwall ja aTalent viestivät yhdessä aktiivisesti ja pitivät Sannan ja muut hakijat kartalla tilanteesta. Kun tähän lisättiin päälle hyvin yhteen sopivat kemiat Hartwallin tiimin kanssa, oli lopullinen valinta helppo.

“Arvostin aTalentin kautta sitä, että minua pidettiin koko ajan luupissa siitä, pääsinkö seuraavaan vaiheeseen ja milloin ollaan taas yhteydessä. Tuntui että pidettiin huolta.”

Tulevaisuuden osalta Sanna näkee suuren määrän mahdollisuuksia Hartwallilla. Tie vastuullisempiin taloushallinnon tehtäviin on hänelle jo selvä, mutta muitakin vaihtoehtoja on. Sanna pitää mahdollisena, että tulevaisuudessa saisi lisävastuuta markkinoinnin analyyseistä ja hallinnasta. Toisaalta moni nykyinen johtotason henkilö on aloittanut Hartwallilla kesäharjoittelijana. Urapolkua siis riittää ja Junior Controllerin tehtävä avaa varmasti vielä isoja ovia.


aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Sannan haastattelutärpit uransa alkutaipaleella oleville:

Tiedosta omat heikkoutesi ja ota ne esille rohkeasti haastattelussa

Välit opinnoissa tai töissä tai heikko suoriutuminen yksittäisissä kursseissa on normaalia ja kuuluu uraansa aloittelevan henkilön elämään. Älä pelkää tuoda omia heikkouksia esiin proaktiivisesti. Niistä tullaan kysymään varmasti ja oma-aloitteisuus osoittaa tervettä suhtautumista epäonnistumisiin.

Oma persoona ja ansiot esiin

Sanna on vanha kilpatason judoka. Tämä nousee monesti esiin haastattelutilanteissa ja kertoo paljon Sannasta henkilönä.

Älä pelkää hakea haastaviin tehtäviin, vaikka et täytä jokaista vaatimusta

Monesti rekrytoivat yritykset joutuvat kirjaamaan vaatimukset varmuuden vuoksi laajasti. Älä säikähdä tätä, vaan hae paikkoihin rohkeasti! Voit korvata puuttuvaa osaamista muilla tiedoilla ja taidoilla. Älä tee päätöksiä omasta osaamisestasi, vaan anna muiden tehdä se puolestasi.

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja