Miten hyödynnät markkinointikampanjaa rekrytoinnin yhteydessä?

19.01.2019 | Mika Räsänen | Lukuaika 4 min
Eikö normaali hakuprosessissa tuota riittävästi relevantteja hakijoita? Onko organisaatiossanne tulossa muutoksia, joista haluatte kertoa? Tai tuntuuko ehkä siltä, että hakijoilla on täysin väärä mielikuva siitä, millaista työskentely yrityksessänne on? Tällöin voisi olla aika harkita markkinointikampanjan yhdistämistä rekrytointiprosessiin.

Sosiaalisen median kampanjat ovat erinomainen tapa tavoittaa nuoret talentit heidän käyttämissään kanavissa tehokkaasti. Kampanjan avulla pystytään rakentamaan työnantajakuvaa potentiaalisen kohderyhmän parissa. Kampanjan sisällöt ovat myös monipuolisesti rakennettavissa asiakkaan imagoon ja tyyliin sopivaksi. “Kampanjat ovat olleet hyvä tuki rekrytointiprosessille. Sillä on saatu herätettyä nuorten kiinnostus ja tavoitettua sellaisiakin potentiaalisia hakijoita, jotka eivät ole aiemmin kuulleet asiakasyrityksestä”, Business Development Managerimme Tiara Kuutti mainitsee.

Markkinointikampanja auttaa erottumaan kilpailijoista

Kampanjoiden avulla on päästy antamaan potentiaalisille hakijoille näkökulmaa esimerkiksi siihen millaista työskentely yrityksessä on ja mistä se arki oikein koostuu avoinna olevassa työtehtävässä. Hakijat saavat lisäinformaatiota organisaatiosta ja siellä työskentelystä ja näin mielikuva yrityksestä työnantajana myös rakentuu. “Usein markkinointikampanjamme koostuvat aTalentin verkkosivuille avattavasta välilehdestä, jossa kerrotaan tarkemmin organisaatiosta ja esitellään yrityksen toiminnan erityispiirteitä tekstisisällöllä sekä visuaalisin keinoin. Usein esittelemme henkilökuntaa sekä yrityskulttuuria tuottamalla blogitekstejä työntekijöiden tarinoista taikka mielenkiintoisista projekteista, joiden parissa yrityksessä pääsee työskentelemään”, Tiara kertoo.

Markkinointikampanjat luovat mahdollisuuden hyvin monipuoliselle viestinnälle. Tärkeätä onkin markkinointikampanjaa suunnitellessa pohtia, mitkä ovat niitä asioita jotka erottavat yrityksenne muista työnantajana. Mikä tekee yrityksestänne erityisen? Nämä voivat olla vaikeita kysymyksiä. “Joskus joudutaan kaivamalla kaivamaan vastauksia ja tenttaamaan kovaakin rekrytoivia esimiehiä, jotta se näkökulma ja sopiva viestintäkärki löytyy, mutta vielä ei ole tyhjin käsin jääty”, Tiara naurahtaa. Rekrytointikumppanin apu voikin olla merkittävä tällaisissa kysymyksissä. Sisältä saattaa olla vaikeata nähdä, millainen se mielikuva yrityksestä muilla on ja millaisia asioita kannattaisi viestiä ulospäin potentiaalisille työnhakijoille.

Autamme monikanavaisen sisällön tuottamisessa

Ulkopuolinen kumppani markkinointikampanjassa saattaa olla oivallinen ratkaisu myös silloin, jos omat resurssit eivät riitä aktiiviseen rekrytointiviestintään ja sisällöntuotantoon. Tämä saattaa olla turhattavaakin kuten Tiara toteaa, “Sisältömuotojen monipuolisuus ja sisältöjen laatu on viime vuosina yleisellä tasolla ottanut huimia harppauksia eteenpäin. Nyt kaikkien pitäisi tuottaa podcasteja, ammattimaista mainoskuvaa sekä videoita, eikä se yksinkertaisesti ole kaikille mahdollista. Onneksi me voimme olla apuna asiakkaillemme siinä.”

aTalentin sisällöntuottaja on mukana kampanjan ideoinnissa ja visualisoimisessa ja näin ollen asiakkaalle jää vain kontolleen valmiiden sisältöjen ilmeiden ja tekstien hyväksyminen. Toteutus tapahtuu aTalentin toimesta ja kampanjan aikana aTalent myös seuraa kampanjan ja maksetun mainonnan tehokkuutta datan avulla. Kampanjan ja viestin vaikuttavuus myös tehostuu, kun viestinviejänä on kumppani jonka hakijat ehkä kokevat puolueettomaksi.


Jos siis tuntuu siltä, että avoimet työpaikkanne eivät tavoita sitä oikeaa kohderyhmää tai herätä mielenkiintoa ja haluatte tehostaa rekrytointiviestintää, ota yhteyttä meihin ja kerromme lisää rekrytoinnin yhteydessä tehtävistä markkinointikampanjoista ja niiden hyödyistä.

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja