aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Miehillä ja naisilla eri odotukset palkkatason kehityksestä – miesten odotukset karkaavat aloituspalkan jälkeen

10.06.2022 | Niklas Huotari | Lukuaika 5 min

Odotatko saavasi pian palkankorotuksen? Et ole ainoa – moni toivoo tälläkin hetkellä lisää kahisevaa. Lähes puolet palkkatutkimukseen vastanneista miehistä ja naisista odottaa palkkansa nousevan vuosittain, ja nimenomaan työnantajan aloitteesta.

Vain 23 % aTalentin palkkoja koskevaan tutkimukseen vastanneista asiantuntijoista oletti saavansa palkankorotuksen ainoastaan sitä itse pyytämällä. 55 % miehistä ja 62 % naisista ei ole koskaan saanut pyytämättä palkankorotusta.

“Palkankorotuksiin kohdistuu paljon odotuksia. En pidä kovinkaan yllättävänä, että melkein puolet odottaa palkankorotusta vähintään kerran vuodessa. Työnantajien on hyvä tiedostaa tämä,” aTalentin toimitusjohtaja Niklas Huotari sanoo.

Huotari muistuttaa kuitenkin, ettei palkankorotuksia kannata kohdella itsestäänselvinä.

“Työntekijöiden on tärkeä muistaa, että palkankorotukset eivät työnantajien näkökulmasta ole mikään automaatio, vaan taustalla on oltava tarpeeksi selkeä syy, kuten uudet, hyvin haltuunotetut vastuualueet tai kertyneen osaamisen myötä syntyneet paremmat tulokset työssä.”


Miesten palkkatoiveet kasvavat nopeammin

Reilusti yli puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista miehistä ja naisista odottaa ensimmäiseltä oman alan työpaikalta yli 3000 euron kuukausipalkkaa. Odotukset ja todellisuus eivät kuitenkaan monen kohdalla aivan kohtaa toisiaan, sillä työelämässä pidempään olleista suurin osa ilmoitti alun kuukausipalkkansa olleen 2000–3000 euroa.

Miehet toivovat työkokemuksensa näkyvän palkkakehityksessä naisia nopeammin. Viiden vuoden jälkeen 38 % miehistä odottaa yli 5000 euron kuukausipalkkaa, kun taas naisista 36 % katsoo sopivaksi palkaksi 3000–4000 euroa. Ero tosin tasaantuu myöhemmin hieman, sillä kymmenen vuoden työkokemuksen jälkeen miehistä 61 % ja naisista 48 % toivoo tienaavansa yli 5000 euroa kuukaudessa.

Tutkimukseen vastanneet miehet pyysivät keskimäärin 514 euron palkankorotuksia ja naiset 444 euron. Miehet saivat lopulta naisia noin 50 euroa enemmän korotusta palkkaansa.

Sukupuolesta riippumatta hyvinä syinä palkankorotuksen pyytämiseen pidettiin oman työn tuloksia, uusia vastuualueita sekä työnkuvan laajempaa muutosta.


Palkka on tärkeä asia, mutta ei suinkaan kaikki kaikessa

Palkka ei kuitenkaan ole kaikki kaikessa: 44 % naisista ja 30 % miehistä ei tekisi arvojensa vastaista työtä mistään rahasummasta.

Toisessa tutkimuksessamme kävi ilmi, että sekä miehille että naisille tärkeä sitouttava tekijä on työtehtävien mielekkyys ja mielenkiintoisuus. Tuloksia tarkasteltaessa sukupuolen perusteella ilmenee, että miehillä palkkataso on tärkein tekijä, kun taas naisilla se on vasta neljänneksi tärkein. Lisäksi naiset arvostavat miehiä enemmän hyvää esimiestyöskentelyä sekä työn joustavuutta. Miehille selvästi naisia tärkeämpää ovat etenemismahdollisuudet uralla.

“Palkka on iso tekijä, sillä työstä täytyy saada sopiva korvaus. Silti on selvää, että muutkin asiat vaikuttavat työhön sitoutumiseen. Näiden tekijöiden painotuspisteet heijastelevat naisten ja miesten palkkaodotusten välisiä eroja”, Huotari toteaa.

“Tärkeintä on realistinen palkkakehitys ja mielekkäät, omia arvoja vastaavat työtehtävät. Työllä täytyy olla merkitystä ja ihmisen on hyvä olla itse perillä siitä, mikä rooli omalla työllä on kokonaisuudessa ja miksi se on tärkeää. Kun nämä asiat yhdessä muun työhyvinvoinnin kanssa ovat reilassa, työntekijä on todennäköisesti tyytyväinen”, Huotari jatkaa.


aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Palkankorotuksiin kohdistuu paljon odotuksia. En pidä kovinkaan yllättävänä, että melkein puolet odottaa palkankorotusta vähintään kerran vuodessa. Työnantajien on hyvä tiedostaa tämä.

Niklas Huotari, aTalentin CEO

Tutkimuksen metodiikka

Korkeakoulutettujen työelämätutkimus on yli 1400 vastaajan kyselytutkimus, jonka tarkoitus on selvittää ja tuoda julki korkeakoulutaustaisten henkilöiden kokemuksia ja odotuksia työelämän kysymyksiin, kuten palkkaan ja työpaikkaan sitoutumiseen liittyen.Taustalla on halumme toimia sillanrakentajana työnantajien ja työntekijöiden välillä sekä lisätä ymmärrystä ja keskustelua merkittävistä työelämän ilmiöistä.

Lataa tutkimus tästä ja lue tarkemmin palkkakyselyn tuloksista.

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja