aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Panosta taantumassa ihmisiin – investoit yrityksen menestykseen

08.03.2023 | Mikaela Johansson | Lukuaika 4 min

Taantuma saa organisaatiot varpailleen, ja usein vastaus siihen on totaalilamaantuminen ja ydinliiketoimintaan liittymättömien toimintojen kuten markkinoinnin ja rekrytoinnin jäädyttäminen. Sen sijaan, että keskitytään asioihin, joita ei voida tehdä, on järkevää miettiä, mikä olisi edelleen mahdollista.


Luo turvallisuuden tunnetta johtamisella


Vaikka budjetti saattaa olla kortilla, vaikea taloudellinen aika on juuri oikea hetki investoida henkilöstöön ja osaamisen pysymiseen talossa.


Henkilöstön hyvinvointiin ja jaksamiseen panostaminen on tärkeää jo inhimillisestä näkökulmasta, mutta sillä on myös taloudellisia hyötyjä, kuten sairauspoissaolojen ja korvausrekrytointien minimoiminen sekä tuottavuuden parantaminen. Se myös osoittaa, että työnantajakin on sitoutunut henkilöstöönsä.


Henkilöstön hyvinvointiin voi vaikuttaa konkreettisin keinoin: hyvä yritysjohto panostaa työkykyjohtamiseen ja aktiiviseen työterveysyhteistyöhöni. Tärkeää on ottaa avoin asenne kehittymistä kohtaan.


Kehitä hiljaisena aikana työnantajamielikuvaa


Vaikka taantuman aikaan rekrytointi usein hiljenee, tekeminen ei lopu. Vaisumpi rekrytointitilanne vapauttaa työkykyjohtamisen lisäksi aikaa työnantajakuvan kehittämiseen. On myös todennäköisesti helpompaa saada asiansa läpi toivotulle yleisölle, kun markkinalla on hiljaista.


Työnantajabrändiä, rekrytointiprosessia ja vaikkapa perehdytystä kannattaa kehittää pitkäjänteisesti. Rekrytointiprosessia voi kehittää outbound-vetoisest inbound-vetoiseksi esimerkiksi luomalla suhteita alan osaajiin: kiven alla olevien osaajien pehmittäminen pidemmän ajan kuluessa helpottaa rekrytointityötä tulevaisuudessa.


Rauhallisessa tilanteessa kannattaa lujittaa rekrytointi- ja HR-tiimin yhteistyötä. On järkevää pohtia resursoinnin tarpeita pitkällä tähtäimellä: millaista osaamista tarvitaan viiden tai 10 vuoden päästä? Tällaista kartoitusta ehditään harvoin kiireisessä arjessa tekemään, ja työssä voi hyödyntää myös rekrytoijien osaamista. Muita keinoja yhteistyön syventämiselle ovat esimerkiksi onboarding-prosessin parantaminen työntekijäkokemuksen näkökulmasta sekä exiteistä oppiminen.


Sitouta hyvällä esihenkilötyöllä


Fiilikset tuppaavat valumaan organisaatiossa alaspäin. Siksi hyvin voivat esihenkilöt johtavat hyvinvoivia tiimejä. Kiinnitä huomiota siihen, että keskijohdossa ei uuvuta yksinäiseen välikäden rooliin hankalassa tilanteessa.


Vaikeina aikoina HR-tiimin kannattaa siis erityisesti panostaa esihenkilötyöhön ja tukea esihenkilöitä arjessa. Suuremman tiimin on sen lisäksi syytä suunnata energiaansa HR-prosessien toimivuuden arvioimiseen ja kehittämiseen.


Osaamisen kehittämisestä ei myöskään kannata säästää, sillä se tuo kilpailuetua ja auttaa sitouttamaan henkilöstöä. Osaaminen palauttaa meidät jälleen esihenkilöihin: osaavien ja innostuneiden esihenkilöiden alaiset ovat todennäköisesti myös innostuneita oppimaan uutta ja kokevat, että heidän kehittymis- ja etenemistavoitteitaan kuunnellaan.


Näin selviät YT:istä kunnialla


Muutosneuvotteluiden pitäisi olla viimeinen vaihtoehto. Vähennystarpeen oltava merkittävä ajallisesti tai rahallisesti, sillä muutosneuvotteluiden myötä moni alkaa etsiä uusia töitä ja yhtäkkiä voidaan olla tilanteessa, jossa parhaat tekijät lähtevät ja yrityksen perusta on heikoissa kantimissa.


Jos muutosneuvotteluihin päädytään, ylivoimaisesti tärkeintä on hoitaa prosessi läpinäkyvästi, ammattimaisesti ja empaattisesti. Tarvittaessa voidaan myös hankkia ulkopuolista apua, jotta neuvottelut sujuvat mahdollisimman kivuttomasti.


On tärkeää, että viestimällä tilanteesta ja sen kulusta HR-tiimi pyrkii vähentämään henkilöstön epävarmuutta. Yhtä lailla tärkeä mutta usein unohdettu aspekti on jälkihoito – jos joudutaan muutosneuvotteluihin, joissa päädytään vähentämään henkilöstöä, myös kollegansa hyvästelleet työntekijäsi voivat olla henkisesti kovilla. Muista tukea heitä muutoksessa ja mahdollisesti pyytää apua tähän myös työterveydestä..Organisaatiot, joissa on terve kulttuuri ja vahva yhteishenki, selviävät kyllä vaikeistakin ajoista tavalla tai toisella.


Tarvitseeko HR-tiiminne sparrausta? Jätä yhteydenottopyyntö alle – ja HR-asiantuntijamme on sinuun pian yhteydessä!

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja