aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

“Pehmeät” arvot jyräävät, kun nuoret kuvailevat hyvää johtajuutta ja esimiestyöt

03.06.2019 | | Lukuaika 3 min

“Hyvä esimiestyö on kuin kevennetty versio helikopterivanhemmasta.” Muun muassa näin nuoret ammattilaiset kuvailivat hyvää johtamista vastatessaan aTalent Recruitingin Nuorten ammattilaisten johtamisen tutkimukseen, joka on uusi osa aTalentin aiemmin julkaisemaa tutkimuskokonaisuutta* Moni esimies kokee Y-sukupolven johtamisen hankalaksi sillä nuoret ammattilaiset haastavat perinteiset johtamisen mallit ja he vaativat esimiehiltään asioita joihin nämä eivät välttämättä ole valmistautuneet. Tämän kyselytutkimuksen tuloksissa rakennetaan 1263 vastaajan voimin kymmenen johtajuuden peruspilaria, joilla hyvä esimiestyö seisoo. Nämä kymmenen teemaa, jotka nostettiin esille ovat asioita joita vastauksissa korostettiin erikseen. Kuten pilarit, nämä ominaisuudet menevät osittain lomittain ja tukevat toisiaan.

Kovat tavoitteet saavat rinnalleen pehmeät arvot

Vastauksissa yleisimmin nousi esille (kts. taulukko) esimiehen vuorovaikutus- ja kommunikointitaitojen merkitys. Avoin viestintä vähentää väärinkäsitysten määrää, herättää luottamusta, luo varmuutta päivittäiseen työhön ja sitouttaa työntekijän yrityksen tavoitteisiin. Tavoitteisiin sitoutunut työntekijä motivoituu myös helpommin. Hyvä kommunikaatio on läpinäkyvää, avointa ja se toimii molempiin suuntiin. Tämä vastavuoroisuus tulee esille myös palautteenannossa. Hyvä esimies ei keskity pelkkään palautteen antamiseen. Taitava johtaja osaa myös pyytää palautetta itselleen.


aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

"Hierarkinen johtaminen ja mikromanageeraus saavat uransa alkupuolella olevien korkeakoulutettujen niskavillat pystyyn. Samaa mieltä tuntuvat olevan myös vanhemmat ikäluokat, mutta nuoremmilla sietokyky tuntuu olevan huomattavasti matalampaa. Luottamuksen osoittamista ja aktiivista palauteenantoa taas arvostetaan erityisesti ja katsotaan sen lisäävän työmotivaatiota", kertoo aTalent Recruitingin toimitusjohtaja Niklas Huotari.


“Samaan aikaan on hyvä huomioida, että esimiehiin kohdistuvat korkeat vaatimukset ovat juuri niitä syitä minkä vuoksi monet johtavassa asemassa olevat henkilöt uupuvat työssään. Tuntuu siltä, että milleniaaleilla vaatimustaso on aiempia sukupolvia korkeammalla, jolloin myös esimiesten jaksamiseen on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota”, Huotari jatkaa.


Kyselyyn vastaajat ovat toki yksilöitä, jotka painottavat vastauksissa eri osa-alueita, mutta tulokset nostavat esille teemoja, joita jokaisen esimiehen ja johtajan olisi hyvä arvioida omassa työssään.


Lisätietoja:

Niklas Huotari, CEO , +358 40 531 0254 , niklas.huotari@atalent.fi

Outi Mäkinen, COO , +358 50 466 4795, outi.makinen@atalent.fi

https://atalent.fi/nuorten-ammattilaisten-johtaminen


*aTalentin tekemä tutkimuskokonaisuus toteutettiin avoimena kyselytutkimuksena vuoden 2018 maaliskuun ja huhtikuun aikana. Tutkimuksessa käsiteltiin nuorten ammattilaisten ajatuksia rekrytoinnista ja johtamisesta. Rekrytointia koskevat tulokset julkaistiin elokuussa 2018 otsikolla Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin. Kyselyyn vastasi yhteensä 2081 nuorta ammattilaista, joista 1263 vastasi myös johtamista koskeviin avoimiin kysymyksiin.

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja