aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

TOP 5 olennaista alaistaitoa, joita meidän jokaisen tulisi harjoitella

01.07.2019 | | Lukuaika 5 min
Vaikka esimiehiltä vaaditaan paljon ja monipuolista osaamista, on hyvä katsoa asiaa myös toisesta näkökulmasta ja miettiä mitä hyvältä työntekijältä nykypäivänä vaaditaan. Keräsimme 5 kohdan listan ajankohtaisista alaistaidoista.

aTalent julkaisi toukokuussa 2019 Nuorten ammattilaisten johtaminen tutkimuksen* tulokset, jossa kerrottiin, millaista hyvä esimiestyö on millenniaalien mielestä. 2020 vuonna 50 % työvoimastasta on milleniaaleja. He ovat tuoneet mukanaan muutoksia työelämään ja varsinkin johtamiseen. Vaikka johtamistyö on aina ollut tietynlaista tasapainoilua, niin tässä ajassa se on vielä haastavampaa. Ajan henki on se, että organisaatioissa on paine muuttua vähemmän hierarkisiksi. Tämä paine tulee usein milleniaaleilta, jotka ovat lähtökohtaisesti tottuneet työelämässä parempaan kuin aiemmat sukupolvet. He uskaltavat vaatia työnantajilta enemmän ja usein myös äänekkäämmin.

Top 5 alaistaidot:

1. Ratkaisulähtöisyys ongelmanlähtöisyyden sijaan

Vastoinkäymisten edessä, sen sijaan että käyttäisit aikaa ongelmien ja syyllisten etsimiseen, kannattaa lähteä liikkeelle mahdollisista ratkaisuista. Olet paljon vakuuttavampi, kun pelkän ongelman esittämisen sijaan sinulla olisi tarjota myös jonkinlainen ratkaisuehdotus. “Esimiehillä on usein painetta monesta suunnasta. Sen sijaan, että lisäät omalta osaltasi painetta tuomalla jatkuvasti uusia ongelmia tai huonosti olevia asioita korjattavaksi, pyri tuomaan ratkaisuja ja ole valmis korjaamaan asioita proaktiivisesti myös itse”, aTalentin toimitusjohtaja Niklas Huotari toteaa.

2. Itseohjautuvuus organisaatiossa

Itseohjautuvuus on mahdollisuutta ja rohkeutta tehdä päätöksiä. Itseohjautuva työntekijä pystyy johtamaan omaa työtään itsenäisesti ilman ulkopuolelta tulevaa ohjausta. “Itseohjautuvuuden ytimessä on se, että käskyjen ja tarkkojen ohjeiden sijaan osaat itse hahmottaa ja etsiä sitä miten voit tuottaa eniten arvoa oman tehtäväkenttäsi sisällä ja myös sen ulkopuolella,” Huotari tarkentaa. Nuorten ammattilaisten johtamisen tutkimustuloksissa vastaajat pitivät hyvänä johtajuutena mahdollisuutta saada vapautta ja vastuuta ja tämä on hyvä sillä nykypäivänä työelämässä muutokset ovat nopeatempoisia ja perinteisesti ylhäältä-alas johdetut hierarkiset organisaatiot eivät välttämättä pysty mukautumaan riittävän nopeasti näihin muuttuviin tilanteisiin.

3. Aloitekyky ja aktiivisuus oman osaamisen kehittämisessä

Aiempiin kohtiin liittyy vahvasti myös työntekijän oma aloitteellisuus. Tämä taito viedä asioita eteenpäin vaatii myös halukkuutta ottaa ja kantaa vastuuta. Nykypäivän työelämä on murroksessa ja monet toimialat sekä työtehtävät jatkuvan muutoksen kourissa. Tämä vaatii sinulta aloitteellisuutta myös itsesi ja osaamisesi kehittämisen suhteen, jotta pysyt työelämässä kilpailukykyisenä.

4. Kyky viedä asiat loppuun asti

Pelkkä aloitteellisuus ei kuitenkaan riitä, vaan sinun pitää pystyä myös viemään aloitetut asiat maaliin saakka. Vaikka monet työtehtävät tulevaisuudessa automatisoituvat (ainakin osittain), tarvitaan kuitenkin monessa roolissa edelleen projektijohtamisen perustaitoja. Pelkän idean arvo on usein melko vähäinen, kunnes sitä aletaan toteuttamaan. “Usein organisaatiossa törmää henkilöihin, joilla on intoa ja pää täynnä ideoita. Tämä pitää tehdä paremmin ja tuon voisi tehdä uudella tavalla. Kuitenkin sitten, kun pitäisi oikeasti lähteä toteuttamaan uudistusta tai viedä ideat tuloksiksi asti, kaikki lässähtää. Tällaiset henkilöt aiheuttavat pahimmillaan lähinnä hirveän härdellin ilman mitään positiivista lopputulosta,” Huotari sanoo.

5. Itsekeskeisyydestä ja oman edun tavoittelusta luopuminen

Nuorten johtamisen tuloksista kävi ilmi, että empatiakyvyt ovat yksi hyvän esimiestyön peruspilareista ja tämä on yksi tärkeä taito myös muille organisaation jäsenille. Meistä jokaisen pitäisi pystyä katsomaan laajempaa kuvaa niin kollegoidemme, esimiestenn kuin koko organisaation näkökulmasta ja siirtää painopistettä pois ”minä”-ajattelusta ”me”-ajatteluun. Kun osoitat katsovasi organisaation etua, etkä vain omaa etuasi, rakennat luottamusta ympärillesi.


Lisätietoja:

Niklas Huotari, CEO , +358 40 531 0254 , niklas.huotari@atalent.fi

Outi Mäkinen, COO , +358 50 466 4795, outi.makinen@atalent.fi

Lisätietoa Nuorten ammattilaisten johtaminen -tutkimuksesta.https://atalent.fi/nuorten-ammattilaisten-johtaminen

*aTalentin tekemä tutkimuskokonaisuus toteutettiin avoimena kyselytutkimuksena vuoden 2018 maaliskuun ja huhtikuun aikana. Tutkimuksessa käsiteltiin nuorten ammattilaisten ajatuksia rekrytoinnista ja johtamisesta. Rekrytointia koskevat tulokset julkaistiin elokuussa 2018 otsikolla Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin. Kyselyyn vastasi yhteensä 2081 nuorta ammattilaista, joista 1263 vastasi myös johtamista koskeviin avoimiin kysymyksiin.

aTalent Recruiting on 2004 vuonna perustettu Aalto-yliopiston alumni- ja opiskelijajärjestöjen omistama, voimakkaasti kasvava ja aatteellisella pohjalla toimiva rekrytointiyritys jonka liikevaihto vuonna 2018 oli yli 5 mijl. € ja yritys oli mukana työllistämässä lähes 600 nuorta osaajaa kaupallisiin, tietoteknisiin sekä muihin teknisiin, ammatillisesti kehittäviin tehtäviin.

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja