aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Uuden sukupolven johtaminen [podcast + tiivistelmä]

28.05.2019 | Oliver Rotko | Lukuaika 4 min
Tässä #rekrycast -podcastin jaksossa aTalentin toimitusjohtaja Niklas Huotari keskustelee professori Janne Tienarin kanssa uusien sukupolvien johtamisesta ja siitä eroaako tämä todella muiden sukupolvien johtamisesta.

Kuten tuoreessa tutkimuksessammeNuorten ammattilaisten johtaminen todetaan, uusien sukupolvien johtaminen on erittäin haastavaa. Hyvä johtaminen on parhaimmillaan monen kokonaisuuden summa, eikä yksittäisten johtamisen taitojen hallitseminen riitä. Työntekijöiden yksilölliset tarpeet ja yrityksen johdon odotukset luovat kovat paineet esimiehille ja johtajille suoriutua kiitettävästi jokaiseen suuntaan.

Tässä #rekrycast podcastin jaksossa aTalentin toimistusjohtaja Niklas Huotari istuu alas Hanken Svenska handelshögskolan johtamisen professorin Janne Tienarin kanssa keskustelemaan modernin johtamisen haasteista. Niklas ja Janne pohtivat eroaako uusien sukupolvien johtamien todella muiden johtamisesta. Podcastin lopuksi he listaavat kuusi modernin johtamisen teesiä [44:50 alkaen], joita noudattamalla voit kehittää itseäsi johtajana ja esimiehenä.

Voit kuunnella podcastin Soundcloudissa, Spotifyssa tai alla olevan YouTube-linkin kautta.


Johtaminen on tasapainoilua raamien ja vapauden välillä

[45:05] Janne: Johtaminen on aina tasapainoilua yhteisten raamien, päämäärän ja suunnan etsimisen ja vapauden ja luottamuksen välillä. Hyvä johtaja auttaa yritystä ja ihmisiä asettamaan yhteiset raamit ja päämäärät, mutta samalla myös luottaa siihen, että fiksut ihmiset osaavat itse määritellä sen miten nämä päämäärät saavutetaan yhdessä.

Työntekijän on voitava kertoa esimiehelleen vaikeistakin asioista

[45:42] Niklas: Ihmisillä on suuri määrä erilaisia motivaattoreita, toiveita ja pelkoja. Näitä kaikkia ei kuitenkaan sanota ääneen. Hän saattaa sanoa näistä puolet tai vaikka vain pienen osan. Loput näistä jäävät pimentoon muilta ihmisiltä. Tämä tekee johtamisesta erittäin vaikeaa. Jotta ihmisiä ja joukkoja voidaan johtaa paremmin, on esimiehen luotava emationaalisesti turvallinen ympäristö, jossa työntekijä uskaltaa kertoa myös ne asiat, jotka normaalisti jäisivät pinnan alle. Tällä tavalla johtaja saa enemmän tietoa ja kykenee johtamaan yksilöitä paremmin osana isompaa yhteisöä.

Johtamisessa on aina kyse sekä joukkueesta että yksilöistä

[46:30] Janne: Johtamisessa on aina kyse sekä joukkuueesta että yksilöistä. Hyvä johtaja pyrkii tekemään asioita paremmin kunnioittamalla ja kuuntelemalla yksilöitä sekä ymmärtämällä kukin henkilö yksilönä. Tästä huolimatta asiat tehdään yhdessä joukkueena.

Työntekijän on voitava luottaa esimieheensä poikkeuksetta

[47:10] Niklas: Kun työntekijä jakaa esimiehelleen henkilökohtaista tai arkaluonteista tietoa, on hänen voitava luottaa siihen, että tätä tietoa kunnioitetaan ja suojellaan. On ehdottoman tärkeää, että työntekijän jakamaa tietoa ei käytetä häntä vastaan. Näin saadaan aikaiseksi positiivinen luottamuksen kierre, jossa työntekijä sitoutuu paremmin ja haluaa tehdä parhaansa yrityksen eteen.

Johdettavat käytännöt auttavat yrityksen suuntaa

[19:05] Janne: Vaikka monet organisaatiot ovat nykyään itseohjautuvia, on johtajan läsnäolo vielä tarpeellista. Sen sijaan, että toimintaa ei johdeta ja asioita tehdään sattumanvaraisesti, on johtajan tehtävä etsiä toistuvia toimintatapoja, aktiviteetteja ja käytäntöjä, joiden avulla löydetään fiksuja ratkaisuja. Johtamista kannattaakin miettiä juuri näiden johdettavien käytäntöjen kautta.

Hyvä johtaja myöntää omat virheensä

[48:35] Niklas: Taitava johtaja myöntää aktiivisesti sen, että hän ei tiedä kaikkea ja että hänkin tekee virheitä. Tämän myöntäminen avoimesti kannustaa kaikkia nostamaan itseään ylös ja kantamaan enemmän vastuuta yhteisten asioiden edistämiseksi.

#työelämä #rekrycast

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja