aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Tutkimus: Millaisia odotuksia palkkaan liittyy?

Lataa raportti

Korkeakoulutettujen työelämätutkimus 2021 on yli 1400 vastaajan kyselytutkimus, jonka tavoitteena on tuoda esiin korkeakoulutaustaisten henkilöiden kokemuksia ja odotuksia työelämän kysymyksiin, kuten palkkaan ja työpaikkaan sitoutumiseen liittyen. Taustalla on halumme toimia sillanrakentajana työnantajien ja työntekijöiden välillä sekä lisätä ymmärrystä ja keskustelua merkittävistä työelämän ilmiöistä.

Tutkimuksen palkkaosiossa selvitimme muun muassa:

  • Puhutaanko työpaikoilla palkoista avoimesti?
  • Millaisia palkankorotuksia korkeakoulutetut pyytävät?
  • Millaisia neuvoja palkkaneuvotteluihin saadaan?
  • Kehdataanko palkankorotusta pyytää?
  • Kilpailutetaanko palkkoja työmarkkinoilla?

Lataa tutkimusraportti tästä

Olen työnhakija
Olen työnantaja