aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Tutkimus: Nuorten ammattilaisten johtaminen

Lataa rapotti

Mitä mieltä nuoret ammattilaiset ovat johtamisesta ja esimiestyöstä ja miten he haluaisivat itseään johdettavan? Nuorten ammattilaisten johtaminen on laaja teematutkimus, joka vastaa näihin kysymyksiin ja tarjoaa yrityksille modernin viitekehityksen johtamisen kehittämiseen.

aTalent Recruitingin tutkimus Nuorten ammattilaisten johtaminen on osa laajempaa tutkimuskokonaisuutta, jossa selvitettiin nuorten ammattilaisten ajatuksia rekrytoinnista ja johtamisesta. Tulokset pohjautuvat tutkimuksen avoimeen kysymykseen ”Millaista on hyvä johtajuus ja esimiestyö?” johon vastasi yhteensä 1263 henkilöä.

Hyvä johtajuus perustuu pehmeille arvoille

Tutkimuksen vastaajat painottivat vastauksissaan esimiestyön pehmeitä arvoja. Nuoret ammattilaiset toivovat esimiehiltään hyviä kommunikaatiotaitoja, empatiakykyä ja aitoa halua auttaa alaisiaan menestymään.Ennen kaikkea nuoret ammattilaiset haluavat esimiehen, joka luottaa alaistensa osaamiseen ja kykyyn toimia yrityksen etujen mukaisesti. Hyvä esimies antaa alaisilleen vastuuta ja vapauden toteuttaa työnsä parhaaksi katsomallaan tavalla ilman mikromanageerausta.

Viitekehys parempaan johtamiseen

Tutkimuksemme tulokset voidaan tiivistää kymmeneen johtamisen ja esimiestyön teemaan, joita nuoret ammattilaiset toivovat esimiehiltään. Kutsumme näitä kymmentä teemaa johtajuuden peruspilareiksi. Nämä esitellään tarkemmin tutkimuksessa.Johtaminen on monen kokonaisuuden summa, eikä yksikään tässä tutkimuksessa esitetyistä hyvän johtamisen ja esimiestyön pilareista toimi tyhjiössä. Ne toimivat kuitenkin hyvänä alustana paremmalle johtamiselle.Tutkimus tarjoaa arvokasta tietoa esimiehille ja johtajille, jotka haluavat kehittää omaa osaamistaan ja rakentaa syvempiä suhteita alaisiinsa. Yrityksille tutkimus tarjoaa selkeän viitekehityksen johtamisen kehittämiseen.Tutkimus on julkaistu 20. toukokuuta 2019.

Lataa tutkimus suoraan sähköpostiisi

Olen työnhakija
Olen Työnantaja