aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

HR-palvelut

HR as a Service

Esihenkilökoulutukset

Varmista, että esihenkilötyö yrityksessäsi on korkealaatuista ja vaalii työntekijäkokemusta.

Maksuton konsultaatio

Mitä ovat esihenkilökoulutukset?

Esihenkilökoulutukset ovat osa HR as a Service -palveluamme. Ne ovat HR-konsulttimme johtamia valmennuksia, joissa tarjotaan keinoja vaikuttaa työyhteisön sitoutumiseen, tuottavuuteen ja yleiseen työhyvinvointiin. Ne voivat myös toimia lähtölaukauksena yrityksesi johtamistyön kehittämiselle tai tilaisuuksina jakaa tietoa esihenkilöstön kesken. Koulutukset räätälöidään organisaation erityistarpeisiin sopivaksi niin sisällöltään kuin kestoltaan.

Esihenkilökoulutukset sopivat yrityksille, joissa:

 • on tunnistettu tarve kehittää ja yhtenäistää johtamista
 • työskentelee uusia tai kokemattomia esihenkilöitä
 • työskentelee esihenkilöitä, jotka kaipaavat apua ja työkaluja johtamiseen

Mikä on tavoitteesi tällä hetkellä?

Tarjota esihenkilöille keinoja onnistua johtamistyössä

Esihenkilöidentiteettiä käsittelevät koulutuksemme sopivat esihenkilörooleihin juuri astuneille.

 • Millainen esihenkilö haluan olla ja miten haluan johtaa
 • Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia esihenkilöllä on
 • Mitä työnantajan edustajana toimiminen tarkoittaa
 • Tunne itsesi esihenkilönä: asiantuntijasta esihenkilöksi

Tarjota yksilöllistä tukea työntekijöilleni

Valmentavan johtamisen koulutukset sopivat niin uusille kuin kokeneillekin esihenkilöille, jotka haluavat oppia kohtaamaan tiimiläisiään paremmin.

 • Tiimi- ja työntekijätaidot
 • Miten ja milloin valmentaa yksilöitä
 • Miten rakentaa psykologista turvallisuutta tiimissä?
 • Palautteenanto: miksi, miten ja millaisilla työkaluilla palautetta voi antaa?

Asettaa työnantajaani ja työntekijöitäni hyödyttäviä tavoitteita

Suorituksen johtamisen koulutukset sopivat organisaatioille, joissa tarvitaan yhtenäisiä johtamisen tavoitteita ja käytänteitä.

 • Miten käydä tavoite- ja kehittymiskeskusteluja
 • Palkitseminen ja alisuoriutumiseen puuttuminen: keinot ja työkalut
 • Säännölliset kahdenkeskeiset keskustelut: miksi, mitä ja miten?

Johtaa työnantajani vision, strategian ja arvojen mukaisesti

Johtamisen periaatteiden koulutukset auttavat selvittämään, millainen johtaminen tukee yrityksesi tulevaisuuden tavoitteita.

 • Miten yritystäsi johdetaan tällä hetkellä?
 • Millaista johtamista tarvitaan lisää?
 • Millaiset periaatteet tukevat yrityksen strategiaa, tavoitteita ja arvoja?
 • Periaatteiden määrittely ja sanoittaminen

Tapaa meitä veloituksetta HR-asioissa

Tapaamisessa tutustumme tilanteeseenne ja tarjoamme näkemyksiä miten saavuttaa esihenkilötyönne tavoitteet. Ota rohkeasti yhteyttä!

Olen työnhakija
Olen työnantaja