aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Tutkimus: Miten perhevapaauudistus on otettu vastaan?

Lataa raportti

Työ- ja perhe-elämän tasa-arvo nousee esiin säännöllisesti sekä julkisessa keskustelussa että työpaikkojen kahvihuoneissa. Elokuussa 2022 voimaan astunut perhevapaauudistus pyrkii lisäämään työelämän ja vanhempien tasa-arvoa sekä huomioimaan nykyistä paremmin erilaisia perhemuotoja. Perhe- ja työelämätutkimus 2022 tutki suomalaisten ajatuksia ja kokemuksia työelämän sekä perheen yhdistämisestä. Tässä tutkimuksen osiossa keskitymme perhevapaauudistukseen. Tutustu myös perheen ja uran yhdistämistä käsittelevään osioon.

Tutustu tuloksiin

Väite: “Tiedän, mistä perhevapaa-uudistuksessa on kyse​”

40%naisista eri mieltä

39%miehistä eri mieltä

42%asiantuntijoista eri mieltä

Perheen käsite on moninainen ja sen määritelmä riippuu paljon kontekstista. Monelle perhe voi esimerkiksi tarkoittaa puolisoa, vaikka omia huollettavia ei olisikaan, ja myös huoltajuussuhteita on monenlaisia.

Tässä tutkimuksessa perheellä viitataan kuitenkin omiin alaikäisiin huollettaviin, sillä tarkoituksena on selvittää nimenomaan sitä, miten suomalaisessa työelämässä huomioidaan tällaisten perheiden tarpeita.

Tutustu tuloksiin

Väite: “Työpaikallani tarjotaan joustavuutta, joka mahdollistaa perhe-elämän ja työn yhteensovittamisen”

56%naisista sanoi kyllä

57%miehistä sanoi kyllä

59%asiantuntijoista sanoi kyllä

aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Työnantajilla on tärkeä rooli asennemuutoksen kannustamisessa, jotta jatkossa perhevapaita ja hoitovastuuta jaetaan tasapuolisemmin.

Niklas Huotari, toimitusjohtaja, aTalent

Taustoja tutkimuksesta

Keitä tutkimukseen osallistui?

Tutkimuskyselyn kohderyhmänä olivat sekä perheelliset että perheettömät 18-79-vuotiaat suomalaiset, joilla on kokemusta työelämästä.

  • Kyselyyn vastasi 1000 henkilöä, joista noin neljäsosa on alle 34-vuotiaita.
  • Vastaajien sukupuolijakauma on tasan 50-50.
  • 35% vastaajista työskentelee tai on työskennellyt asiantuntija-, esihenkilö tai johtotehtävissä.
  • 56%:lla vastaajista on omia lapsia tai huollettavia entuudestaan.
  • 18% suunnittelee perheenlisäystä tai odottaa lasta.
  • 25%:lla ei ole lapsia eikä suunnittele perheeenlisäystä.

Mistä osioista tutkimus koostuu?

Tässä kyselyssä tutkimme suomalaisten:

  • arvoja ja asenteita uraa ja perhettä kohtaan
  • kokemuksia ja mielipiteitä työn ja perheen yhteensovittamisesta yleisesti
  • kokemuksia ja mielipiteitä perheen vaikutuksista uralla etenemiseen

Lataa tutkimusraportti tästä

Olen työnhakija
Olen työnantaja