aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Case study

Kaikki referenssit

Fennia

Vuodesta 2022 jatkunut yhteistyö haastavissa teknologia-alan rekrytoinneissa ja työnantajamielikuvan kehittämisessä.

Matkallaan kohti vakuutusalan asiakasystävällisimmän toimijan asemaa, Fennia luottaa kokeneiden teknologia-alan osaajien tietotaitoon. Muutosmatkan veturina toimii Tulevaisuuden Fennia -hanke, jossa asiakashallinta- ja vakuutusjärjestelmät keskitetään yhdelle alustalle.

Keväästä 2022 lähtien yhtiö on kääntynyt puoleemme hankkeen vaativissa tietohallinnon ja liiketoiminnan rekrytoinneissa. Yhteistyön onnistumisella on suora vaikutus paitsi hankkeen toteutumiseen, myös Fennian liiketoiminta- ja bränditavoitteiden saavuttamiseen.

Yhteistyön lähtötilanne ja haaste

Hankkeen osaamistarpeet ovat kohdistuneet erityisesti tiedonhallinnan (Data Governance & Data Management), tieto- ja viestintätekniikkojen (ICT) ja identiteetinhallinnan (IAM) osa-alueisiin. Rekrytointitarpeita on syntynyt myös liiketoiminnan ja asiakaskokemuksen kehittämisen päällikkö- ja asiantuntijarooleihin.Yhteistyön tavoite on ollut alusta alkaen sama: Tavoittaa profiileihin ja hankkeeseen sopivat asiantuntijat ja päälliköt nopeasti, lisätä tietoisuutta hankkeesta ja tarjota Fennian rekrytoiville esihenkilöille resurssien suunnitteluapua hankkeen edetessä.

aTalentin ratkaisu

Ratkaisu 1: Hybridihaku rekrytointien tehostamiseksi

Koska fennialaisten aika on paremmin käytetty hankkeen edistämiseen, pyrimme tarjoamaan heille sekä lyhyen että pitkän tähtäimen ratkaisuja: Tehokkaalla hybridihaulla varmistamme rekrytointien onnistumisen ja samalla tarjoamme apua resurssien sekä sisäisten prosessien optimointiin. Kaikki rekrytoinnit on koordinoitu Fennian HR-yksikön kanssa ja profiilit sekä rekrytointiprosessit räätälöity kunkin esihenkilön toiveiden mukaisesti.


Ratkaisu 2: Rekrymarkkinointi hankkeen tunnettuuden lisäämiseksi

Rekrytointien levityksen tukena olemme tehneet rekrymarkkinointia. Tavoitteena on ollut tehdä hanketta ja Fennian työnantajabrändiä tunnetummaksi rekrytoinneille tärkeissä kohderyhmissä. Loimme yhteistyössä Fennian kanssa kampanjoille viestintäkärjet, jotka korostivat organisaation ja työyhteisön halua toimia vakuutusalan digitalisaation edelläkävijöinä. Sen tuloksena kampanjat ovat viestineet oikeille kohderyhmille mistä hankkeessa on kyse, miksi Fennia haluaa uudistua ja millaista asiantuntijuutta uusi työntekijä pääsee työssään hyödyntämään ja hankkimaan.


Tulevaisuuden Fennia -hankkeen rekrytoinneille luotiin oma kampanjasivu, joka viesti työnantajabrändin vahvuuksista sekä hankkeen tarjoamista uramahdollisuuksista. Lisäksi blogiimme haastateltiin hankkeessa työskentelevää asiantuntijaa. Kampanjasivua, blogia ja avoimia työpaikkoja mainostettiin rekrytointien kannalta olennaisille kohderyhmille Facebookissa, Instagramissa, LinkedInissä ja TikTokissa.


Ratkaisu 3: Tiivis konsultointiyhteistyö

Rekrytointiyhteistyö Fennian kanssa on ollut alusta alkaen tiivistä. aTalentin asiakkuustiimi on kokoontunut Fennian HR-tiimin kanssa säännöllisesti käymään läpi rekrytointiprojektien etenemistä. Kokoontumisten avulla rekrytointien speksejä on pystytty muokkaamaan nopeasti esimerkiksi työmarkkinatilanteen mukaan. Rekrytoivat esihenkilöt ovat voineet kirkastaa tiimiensä osaamistarpeita esimerkiksi suorakontaktoinnin kautta esiteltyjen ehdokkaiden avulla. Säännöllinen kokoontuminen on tehostanut rekrytointiprosessia sekä aTalentin että Fennian päässä ja tavoitteisiin on päästy nopeammin.

Yhteistyön tulokset: Rekrytointi

Yhteistyömme jatkuu edelleen tuloksellisena. Olemme rekrytoineet tähän mennessä jo 48 uutta osaajaa Fennialle, mikä on vastannut hankkeen tarpeisiin lyhessä ajassa. Esimerkiksi Data & Analytics -yksikköön olemme löytäneet yhden vuoden aikana 6 uutta osaajaa. Rekrytoitujen henkilöiden keskimääräinen työkokemus on tähän mennessä ollut yli 12 vuotta.

Yhteistyön tulokset: Markkinointi

Tulevaisuuden Fennia -hanketta ja työpaikkoja on markkinoitu keväällä ja syksyllä 2022, jolloin molemmilla kerroilla tavoitettiin yli 40 000 kohderyhmän edustajaa. Työnantajabrändin näkyvyyttä sekä työpaikkailmoitusten kävijämääriä on onnistuttu kasvattamaan huomattavasti somemainonnan avulla. Kampanjat ovat kasvattaneet Fennian tunnettuutta teknologia-alan työnantajana ja auttanut Fenniaa ymmärtämään miten tärkeitä kohderyhmiä kannattaa puhutella tulevissa rekrytoinneissa.

Yhteistyön lisäarvo

Olemme auttaneet yhtiötä tunnistamaan keinoja tehostaa sisäisiä toimintatapoja rekrytoinneissa. Laaja kärkiehdokkaiden valikoima ja rekrytoijiemme tarjoama konsultointi on auttanut esihenkilöitä hahmottamaan millaista osaamista markkinoilla on tarjota – ja siten kirkastamaan tiimiensä resurssitarpeet myös pitkällä tähtäimellä. Hanke on luonut Fennialle luontevan väylän uudistaa myös muita yhtiön digitaalisia rakenteita, mikä on avannut uusia rekrytointeja myös hankkeen ulkopuolelta.

48onnistunutta rekrytointia

9,5/10palaute esihenkilöiltä (ka.)

+39%kävijöitä työpaikkailmoituksiin markkinoinnista

Muutamia Fennialle rekrytoimiamme rooleja

 • Solution Officer (Salesforce)
 • Salesforce Developer
 • Underwriter
 • Tietoturva-asiantuntija (DevSecOps)
 • Salesforce ratkaisuarkkitehti
 • Kehityspäällikkö (Sales)
 • Integraatiokehittäjä
 • Data Engineer
 • Data Governance Manager
 • IAM-asiantuntija
 • Infra-arkkitehti
 • Kokonaisarkkitehti
 • Marketing Specialist
 • BI Analyst
 • Business Analyst

aTalentin myyntivaltit Fennian esihenkilöiden kertoman

 • “Rekrytointiprosessi sujui hyvin ja joustavasti. Kommunikointi oli helppoa, välitöntä ja ammattimaista.”
  -Katri Siilahti, Customer Engagement Manager, Fennia
 • “Yhteistyö sujui erinomaisesti ja ammattitaitoisesti.”
  -Juha Alanko, Development Lead, Fennia
 • “Yhteistyö on helpottanut omaa arkea rekrytoinneissa. Haku kattaa sekä avoimen haun että suorakontaktoinnin.”
  -Joni Nurminen, Director, Data & Analytics, Fennia
 • “Todella laadukasta tekemistä, kommunikointia ja yhteistyötä kautta linjan.”
  -Mikko Jaakkola, Head of Pricing, Fennia
 • “Hyvä yhteistyö koko prosessin läpi.”
  -Jussi Flinkkilä, Head of Enterprise Architecture, Fennia

Ovatko tavoittelemanne osaajat kiven alla?

Autamme teitä löytämään tarpeisiinne sopivat osaajat, kuten olemme tehneet Fennialle. Ota yhteyttä, niin jutellaan.

Olen työnhakija
Olen työnantaja