aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Case study

Kaikki referenssit

Aalto EE

Laadukasta ja ketterää rekrytointiyhteistyötä vuodesta 2018.

Aalto University Executive Education and Professional Development (Aalto EE) on kansainvälisesti tunnustettu koulutus- ja kehittämisorganisaatio, joka tarjoaa valmennus-, koulutus- ja kehittämispalveluita yksilöille ja organisaatioille.


Aalto EE:n tavoitteena on auttaa yksilöitä ja organisaatioita menestymään muuttuvassa maailmassa tarjoamalla innovatiivisia ja vaikuttavia ratkaisuja oman osaamisen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Liiketoimintalähtöisyys yhteistyön kulmakivenä


aTalent on ollut Aalto EE:n luotettava rekrytointikumppani vuodesta 2018 lähtien. Olemme auttaneet Aalto EE:tä löytämään oikeat osaajat erilaisiin toimihenkilötehtäviin ja tähän mennessä yhteistyö on tuottanut 46 rekrytointia, onnistumisprosentin kohotessa vaikuttavaan 84 prosenttiin.


Yhteistyön alussa painopiste oli junior-tason rekrytoinneissa, mutta yhteistyön laajentuessa Aalto EE on luottanut aTalentin asiantuntijuuteen myös senior-tason rekrytoinneissaan. Olemme pystyneet vastaamaan liiketoiminnan tarpeisiin hyödyntäen aTalentin eri palvelumalleja ja laajoja verkostoja.

Tiivis yhteistyö mahdollistaa menestyksekkäät rekrytoinnit


Tiivis yhteistyö on mahdollistanut sen, että Aalto EE:n rekrytointien suunnittelu ja toteutus ovat nopeutuneet ja kehittyneet yhteistyön myötä, kun organisaatiossa on ilmennyt tarvetta korvaus- tai kasvurekrytoinneille. aTalentin rekrytointikanavat ovat toimineet hyvin, ja yhdessä olemme löytäneet oikeat osaajat vastaamaan Aalto EE:n erilaisiin tarpeisiin.

Onnistunut yhteistyö on mahdollistanut seuraavien roolien täyttämisen menestyksekkäästi:

  • Growth Marketing Manager
  • Senior Program Manager
  • Senior Project Manager
  • Junior Controller
  • Coordinator
  • Program Management Trainee
  • Account Management & Sales Trainee
  • Tech Trainee
  • Coordinator Trainee

Aalto EE on tyytyväinen yhteistyön tuloksiin


Aalto EE on ollut erittäin tyytyväinen yhteistyön sujuvuuteen ja aTalentin tarjoamaan palveluun. Yhteistyön aloittamisen helppous, rekrytointiprosessin nopea ja laadukas läpivienti, toiminnan tehokkuus ja täsmällinen viestintä ovat olleet avaintekijöitä, joilla hyvää kumppanuutta on parannettu entisestään. aTalentin vankka ymmärrys liiketoiminnasta ja toimialasta on ollut keskeinen tekijä yhteistyön onnistumisessa.


Aalto EE:n ja aTalentin välinen yhteistyö on malliesimerkki siitä, miten vahva rekrytointiyhteistyö voi tuoda lisäarvoa organisaation toimintaan löytämällä parhaat osaajat kuhunkin tarpeeseen. Näin sekä rekrytoitava henkilö että asiakasyritys hyötyvät parhaalla mahdollisella tavalla.

84%Hitrate

46Rekrytoitua asiantuntijaa

2018Alkanut yhteistyö

Ovatko tavoittelemanne osaajat kiven alla?

Autamme teitä löytämään tarpeisiinne sopivat osaajat, kuten olemme tehneet Aalto EE:lle. Ota yhteyttä, niin jutellaan.

Olen työnhakija
Olen työnantaja