aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Case study

Kaikki referenssit

Hartwall HRaaS

Tuki työntekijäkokemuksen kehittämiseen Suomen tunnetuimpiin lukeutuvassa yrityksessä.

Yhteistyön lähtötilanne ja tavoite

aTalentin kanssa pitkäaikaista rekrytointiyhteistyötä tehneellä Hartwallilla ilmeni tarve HR Partnerin perhevapaan sijaisuuteen. aTalentin vastaus oli räätälöity HRaaS-palvelukokonaisuus, jossa Hartwallin HR Partneria tuurasi osa-aikaisesti aTalentin COO Mia Paatsalo. Tavoitteena oli paitsi täyttää määräaikainen resurssivaje HR-tiimissä, myös konsultoida Hartwallia työntekijäkokemuksen kehittämisessä.

aTalentin toimintamalli

Muotoilimme Hartwallille palvelukokonaisuuden, joka piti sisällään aTalentin COO:n Mia Paatsalon työpanoksen HR-konsulttina. Mian tekemän konsultoinnin lisäksi aTalentin asiantuntijatiimi tuki Hartwallia myös rekrytoinneissa ja suorakontaktoinneissa. Syvä ymmärrys tiimin toimintatavoista ja henkilöstöhallinnon rakenteista organisaatiossa oli onnistumisen avainehto. Perinteisen konsultointiroolin sijaan Mia työskenteli tasavertaisena jäsenenä Hartwallin HR-tiimissä, ollen mukana sujuvoittamassa HR-prosesseja ja helpottamassa henkilöstöhallinnon työkuormaa.

aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Hartwallilla on ison organisaation loppuun asti mietityt ja toimivat prosessit. Työntekijäkokemuksen kehittämisen avainehtona oli syvä ymmärrys tiimin toimintatavoista ja henkilöstöhallinnon rakenteista.

Mia Paatsalo, COO, aTalent

Ensimmäisen kuukauden perehdytyksen aikana Mia tutustui Hartwallin sisäisiin HR-prosesseihin ja toimintatapoihin. Tämän jälkeen hän siirtyi tuuraamaan HR Partneria poissaolon ajaksi.

Ratkaisuna räätälöity HRaaS-palvelukokonaisuus

Suoritusjohtaminen, tavoiteasetanta ja palkitseminen

Mia tuki HR-tiimiä suorituksen johtamiseen, tavoitteenasetantaan ja palkitsemisen kehittämiseen liittyvissä haasteissa. Tehtävänä oli myös jalkauttaa Hartwallin tuore suoritusjohtamisen viitekehys organisaatioon muun muassa koulutusten ja infotilaisuuksien keinoin.

Sisäisten toimintatapojen kehittäminen

Mia tuki esihenkilöitä uuden HR-järjestelmän sekä uuden suoritusjohtamisen viitekehyksen käyttöönotossa. Lisäksi hän toteutti vuosittaisen palkantarkistusprosessin koko Hartwallin organisaatiossa. Mia toi myös käytännön kehitysideoita esimerkiksi sisäisen viestinnän tehostamiseen.

Graduate-ohjelman rekrytointien omistajuus

Hartwallin suosittuun kaksivuotiseen graduate-ohjelmaan valitaan vuosittain 1–3 korkeakoulusta vastavalmistunutta osaajaa. HR-vastuiden ohella Mia hallinnoi Career Brewery Graduate-ohjemaan liittyviä rekrytointeja Hartwallilla sekä varmisti erinomaisen hakija- ja työntekijäkokemuksen ohjelmassa.

Miten onnistuttiin?

Syvä ymmärrys tiimin toimintatavoista ja henkilöstöhallinnon rakenteista organisaatiossa oli yhteistyön onnistumisen avainehto.

Uusi suoritusjohtamisen viitekehys jalkautettiin osaksi organisaation toimintatapoja uudessa HR-järjestelmässä. Myös koko organisaation laajuinen palkantarkistusprosessin päivitys toteutettiin tuoretta HR-järjestelmää hyödyntäen.

Career Brewery Graduate-ohjelman ylläpito ja rekrytointien toteutus: Rekrytointiprosessi oli onnistunut ja yksi uusi Graduate aloitti Hartwallilla syksyllä 2022.

Moderni People Ops, nyt palveluna.

HR as a Service ruokkii yrityksesi kasvua ja auttaa huolehtimaan sen tärkeimmistä resursseista – ihmisistä. Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää.

Olen työnhakija
Olen työnantaja