aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Hakijakokemus rekrytoinnin kulmakivenä – Mitä hyvästä hakijakokemuksesta seuraa?

29.01.2021 | Mika Räsänen | Lukuaika 3 min
Hakijakokemuksen muodostumiseen vaikuttavia elementtejä ovat kohtaamiset yrityksen ja hakijan välillä, teknologia, rekrytointiprosessin nopeus ja sujuvuus, sekä viestintä ja vuorovaikutuksellisuus. Näihin osa-alueisiin kannattaa kiinnittää huomiota, sillä työnhakijan kokemus rekrytointiprosessista vaikuttaa hänen uskollisuuteensa yritystä kohtaan, työnantajamielikuvaan, laatutakuuseen sekä käytäyttymiseen.

Uskollisempia asiakkaita

Hakijakokemus voi vaikuttaa työnhakijan halukkuuteen hakea samaan yritykseen uudestaan töihin. Ikävä kokemus voi synnyttää tunteen yrityksestä huonona työnantajana – mikäli työnhakijoiden tarpeet laiminlyödään, on syytä epäillä ruohon olevan vihreämpää yritysaidan toisella puolella, henkilöstön kohdalla.

Myös työnhakijan aikomukseen jatkaa yrityksen asiakkaana voidaan vaikuttaa hakijakokemukseen panostamalla. Esimerkki: Jos pankki viestii uuden Business Analystin rekrytointiprosessin etenemisestä ylimalkaisesti, yrityksestä jää epäluotettava vaikutelma. Hakijalla on hyvä syy olla luottamatta päivittäisten pankkipalveluiden tai yrityksen asiakaspalvelun laatuun.


Mielikuva yrityksestä paranee

Hakijakokemuksen seuraukset vaikuttavat yrityksen kokonaisvaltaiseen mielikuvaan. Neutraali käsitys voi muuttua hyvän hakijakokemuksen perusteella positiiviseksi. Mielikuva työnantajasta voi myös romuttua, mikäli oma kokemus yrityksestä ei ole linjassa sen kanssa, mitä ulospäin viestitään.

Hakijakokemus vaikuttaa siihen, kuinka laadukkaana hakijat näkevät yrityksen rekrytointiprosessin jälkeen. Hyvä hakijakokemus nostaa laadukkuutta haastateltavan silmissä, kun taas huono laskee sitä. Se, miten organisaatio hoitaa rekrytointiprosessinsa, kertoo hakijoille paljon siitä, miten hyvin organisaation muut prosessit toimivat.

Työnantajabrändi paranee

Tässä poiminta hiljattain teettämämme rekrytointitutkimuksen vastauksista kysymykseen “Miten rekrytoinnissa onnistutaan?“:

Sovituista aikatauluista kuten työpaikan saamisesta ilmoittaminen yms pidettäisiin kiinni. Erittäin positiivisen kuvan sain firmasta, joka perusteli todella kattavasti valintansa ja vastasi vielä omaan ”kiitos ja pidän yrityksenne mielessä jatkossakin”-tyyppiseen vastaukseen. Eli voisi sanoa että mitä paremmin kommunikaatio pelaa sitä positiivisempi kuva prosessista jää.

Työnhakijat kertovat mielellään kokemuksistaan, niin hyvistä kuin huonoista, eteenpäin lähipiirilleen ja joskus jopa julkisesti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Kun hakijakokemuksesta kerrotaan omalle tuttavapiirille, liittyy siihen usein myös suositus hakea tai olla hakematta kyseiseen organisaatioon töihin. Koska viidakkorumpu kaikuu ihmisten mielissä mainoksia pidempään, hakijoista huolehtiminen on paras tapa yritykselle pitää yllä positiivista työnantajabrändiä.

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja