aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Rekrytointitutkimukset: Työnhakijoiden ja työnantajien ajatukset työnhausta eivät useinkaan kohtaa

15.10.2018 | | Lukuaika 5 min

Suurimmat ristiriidat vaikuttavat syntyvän siitä, että työnantajien ja työnhakijoiden ajatukset työnantajaviestinnän ja etenemismahdollisuuksien merkityksestä eroavat selkeästi toisistaan. Nämä asiat selviävät vertailemalla kahta tuoretta rekrytointialan toimijan tutkimusta.


Rekrytointiyritys aTalent Recruitingin julkaisema tutkimus keskittyi selvittämään korkeakoulutettujen työnhakijoiden ajatuksia ja kokemuksia työnhausta, rekrytoinnista ja työelämästä. Rekrytointimedia ja työnhakusivusto Duunitori puolestaan syventyi rekrytointitutkimuksessaan rekrytoinnin nykytilaan ja trendeihin työnantajien näkökulmasta.


Tutkimusten tuloksia vertailemalla havaitaan, että työnhakijoiden ja rekrytoinnin ammattilaisten ajatukset työnhausta ovat hyvinkin kaukana toisistaan.


Työnhakijat kaipaavat enemmän työnantajaviestintää – 90 % kokee saavansa liian vähän palautetta rekryprosessissa

Vain 18 prosenttia rekrytoinnin ammattilaisista kokee, että työnantajaviestintä näyttelee merkittävää roolia rekrytoinnin onnistumisen kannalta, selviää Duunitorin rekrytointitutkimuksesta.


Työnhakijapuolella teema koettiin sen sijaan huomattavasti tärkeämmäksi. Nuorista työnhakijoista peräti yhdeksän kymmenestä kokee aTalentin tutkimuksen mukaan saavansa liian vähän palautetta rekrytointiprosessin aikana.


Työnhakijat haluavat myös tietää perusteet sille, miksi heitä ei valittu tehtävään. Jopa 92 % tutkimukseen vastanneista työnhakijoista pitää tietoa tärkeänä tai erittäin tärkeänä.


Työnantajaviestintä nostettiin myös yhdeksi tärkeimmistä rekrytointiprosessin kehityskohteista. Työnhakijoiden mukaan viestintä on tärkeä kehityskohde, johon olisi syytä käyttää aikaa ja resursseja positiivisen hakijakokemuksen muodostumiseksi.


Huolimatta siitä, että rekrytoijat eivät nähneet viestintää yhtä tärkeänä teemana rekrytoinnin onnistumisen kannalta, herätti aihe keskustelua myös rekrytoinnin ammattilaisten keskuudessa:


“Rekrytointikokemuksen tulisi olla kuin lentomatka – sujuva, turvallinen, hyvin organisoitu ja aina loppuun hoidettu kiitoksiin asti”, kommentoi eräs tutkimukseen vastanneista rekrytoinnin ammattilaisista.


aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Työnhakijat painottavat valinnoissaan etenemismahdollisuuksia luultua enemmän

Sekä rekrytoinnin ammattilaiset että työnhakijat arvioivat työntekijän kehittymismahdollisuudet sekä hyvän työkulttuurin ja -yhteisön merkittäviksi tekijöiksi, jotka vaikuttavat uuden työnantajan valintaan.


Työnhakijat pitävät etenemismahdollisuuksia kuitenkin huomattavasti merkittävämpänä tekijänä työpaikan valinnassa kuin työnantajat uskovat.


Lähes 60 % aTalentin tutkimukseen vastanneista työnhakijoista pitää hyvien etenemismahdollisuuksien tarjoamista houkuttelevan työnantajan ominaisuutena, ja etenemismahdollisuuksien tarjoaminen sijoittuikin toiseksi tärkeimmäksi tekijäksi vertailussa.


Duunitorin tutkimuksen mukaan kuitenkin vain 18 % työnantajista arvioi etenemismahdollisuuksien tarjoamisen työnhakijan päätöksen kannalta merkittävänä tekijänä.


”Uran alkuvaihetta määrittää monella korkeakoulutetulla halu oppia paljon. Oppimiskäyrä halutaan pitää jyrkkänä, ja sen takia uusia haastavampia työtehtäviä kaivataan nopeasti. Tämä on työnantajien ja esimiesten hyvä tiedostaa. Jos riittävää haastetta ei ole tarjolla organisaation sisällä, katse voi kääntyä muihin mahdollisuuksiin ulkopuolella”, aTalent Recruitingin toimitusjohtaja Niklas Huotari sanoo.


Sosiaalisen median tärkeys sekä kohtaaminen kasvotusten yhdistää työnhakijat ja rekrytoijat

Sosiaalisen median merkitys kasvaa edelleen työnhaussa. Noin 80 % sekä rekrytoinnin ammattilaisista että työnhakijoista määrittelee LinkedInin ja Facebookin tärkeiksi työnhaun kanaviksi. Myös Instagram ja Youtube ovat nostaneet merkitystään jatkuvasti, kun taas Twitterin merkitys on kääntynyt laskuun, selviää aTalentin ja Duunitorin tutkimuksista.


”Uskon, että sosiaalisen median ja erityisesti Instagramin, Youtuben ja Facebookin yhä kasvava merkitys liittyy työnantajakuvan merkityksen kasvuun”, kommentoi Duunitorin toimitusjohtaja Thomas Grönholm. “Kuten näissäkin tutkimuksissa selviää, työnhakijat kaipaavat yhä enemmän viestintää myös työnantajan puolelta. Sosiaalisessa mediassa tämä onnistuu kuvan ja videon keinoin siellä, missä työnhakijat viettävät aikaansa.”


Vaikka digitaaliset ratkaisut kehittyvät, ja niiden merkitys kasvaa jatkuvasti, kasvotusten tehtävät haastattelut koetaan edelleen erittäin tärkeäksi osaksi onnistunutta ja miellyttävää rekrytointiprosessia. 60 % työnantajista ja 79 % työnhakijoista kokee kasvokkaisen haastattelun tärkeäksi osaksi rekrytointiprosessia.


Lisätietoja:

aTalent RecruitingNiklas Huotari, toimitusjohtaja040 531 0254

DuunitoriThomas Grönholm, toimitusjohtaja040 544 4523

Tutkimusten tulokset ladattavissa:

aTalent Rekrytointitutkimus 2018 – Rekrytointi nuorten ammattilaisten silmin:

https://atalent.fi/rekrytointitutkimus-2018

Duunitori Kansallinen Rekrytointitutkimus:

https://duunitori.fi/rekrytointi/rekrytointitutkimus/

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja