aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Case study

Receptum

Hartwall

Olemme olleet Hartwallille tärkeä strateginen rekrytointi- ja HR-kumppani vuodesta 2017 lähtien. Hartwall on meidän tukemana nostanut sijoitusta Universumin Employer Branding -rankingissa yli 20 sijaa viimeisten vuosien aikana.

Ydintarpeet, joita olemme ratkaisseet

Nuorten osaajien houkuttelu

Hartwall tukeutui kohderyhmätuntemukseemme selvittääkseen, miten työnantajamielikuvaa tulisi kehittää uran alkuvaiheen osaajien houkuttelemiseksi ja sitouttamiseksi. Tuloksena syntyi Hartwall Career Brewery -nimeä kantava Graduate-ohjelma.

Rekrytointien tehostaminen

Tehokkaat rekrytointiprosessit ovat mahdollistaneet kaupallisen ja teknisen alan osaajien rekrytoinnit nopealla aikataululla ehdokkaiden laadusta ja hakijakokemuksesta tinkimättä.

HR:n kehittäminen

HR as a Service -konsultointimme avulla täytettiin määräaikainen resurssivaje Hartwallin HR-tiimissä ja luotiin käytännön ratkaisuja suorituksen johtamiseen, palkitsemiseen sekä työntekijäkokemuksen sekä esihenkilötyön kehittämiseen.

Yhteistyö aTalentin kanssa on ollut loistavaa. Toiminta on ammattimaista ja tehokasta, mutta samalla hauskaa ja tiimiin voi aina luottaa. aTalentin asenne on, että kaikki on mahdollista ja se on myös näkynyt yhteisissä toimeksiannoissa.


Linda Aro, HR Director

Hartwall Career Brewery graduate-ohjelman konseptointi, lanseerauksen tuki ja rekrytointien johtajuus 

Hartwall kutsui meidät mukaan kehittämään keinoja nuorten osaajien houkutteluun ja sitouttamiseen yhdessä johtoryhmän ja työnantajabrändin strategiatyöryhmän kanssa. Kehitystyön tuloksena syntyi kahden vuoden mittainen Graduate-ohjelma, joka sai nimen Hartwall Career Brewery.

Vastasimme ohjelman konseptoinnista, kohderyhmän määrittelystä, sekä rekrytointiprosessin suunnittelusta. Lanseerasimme ohjelman kohderyhmälle tärkeissä kanavissa, kuten yliopistokampuksilla ympäri Suomen, rekrytointimessuilla ja sosiaalisessa mediassa hakijoiden kiinnittämiseksi rekryprosessiin.

Graduatejen työnkuvat suunniteltiin monipuolisiksi, jotta mahdollistetaan oman asiantuntijuuden kehittäminen ja kasvu osaksi organisaatiota. Työsuhde on alusta alkaen vakituinen.

Vastaamme vuosittain ohjelman rekrytointiprosessin johtamisesta ja toteutuksesta sekä tuemme rekrytointien markkinointia. Tuemme myös HR:ää soveltuvuusarvioinneissa sekä Assessment Dayn valintapäätöksissä.

Korkeista vaatimuksista huolimatta ohjelmaan saadaan paljon erinomaisia hakijoita monipuolisilla taustoilla. Joka vuosi ohjelmaan valitaan 1-3 parasta ehdokasta kaupallisen- ja tuotantoalan positioihin.

HR-kumppanuus työntekijäkokemuksen ja suorituksen johtamisen kehittämiseksi

aTalentin HR-konsultti tuki Hartwallin HR-tiimiä suorituksen johtamiseen, tavoitteenasetantaan ja palkitsemisen kehittämiseen liittyvissä haasteissa.

Konsultoinnin tuloksena jalkautettiin uusi suoritusjohtamisen viitekehys osaksi organisaation toimintatapoja uudessa HR-järjestelmässä. Lisäksi toteutettiin koko organisaation laajuinen palkantarkistusprosessi uutta HR-järjestelmää hyödyntäen.

Työhaastattelukoulutus Hartwallin esihenkilöstölle

Koulutus antoi esihenkilöille valmiudet tehdä paras mahdollinen rekrytointipäätös ja toteuttaa rekrytointeja Hartwallin strategian mukaisesti.

Koulutuksessa opeteltiin muun muassa kompetenssipohjaista haastattelutekniikkaa työnhakijan osaamisen, toimintatapojen ja potentiaalin selvittämiseksi. Koulutus koostui teoriaosuudesta ja käytännön pienryhmäharjoituksista aTalentin fasiltoimana.

Haastattelukoulutus oli hyvin rakennettu ja sen anti oli käytännönläheistä ja helppoa sisäistää, kiitos aTalentin asiantuntijoiden ammattitaidon. Tulemme hyödyntämään oppeja omassa työssämme varmasti.


Noora Seppänen, HR Partner

Yhteistyön kohokohtia

Työantajabrändityö:

 • Hartwall Career Brewery Graduate- ohjelman lanseeraus vuonna 2019
 • Ohjelman ja Hartwall-tuotteiden tunnettuutta tehokkaasti nostaneet markkinointitempaukset, mm.: Golden Ticket -tuotepalkintoja rekrytointiprosessissa etenemiseen
 • Pohjatyö tunnettuuden luomisessa tehtynä Hartwallin markkinointitiimin ottaessa vastuun ohjelman brändityöstä

Rekrytointityö:

 • 100 % hitrate Career Brewery rekrytoinneissa vuosina 2019-2023
 • 202 kpl työhakemuksia Career Breweryyn vuonna 2023
 • Yli 1200 kävijää Career Breweryn kampanjasivuilla ja työpaikkailmoituksissa vuonna 2023

HR kumppanuus:

 • Suoritusjohtamisen viitekehys jalkautettu organisaatioon
 • Palkantarkistusprosessin läpiviety uudessa HR-järjestelmässä
 • Esihenkilöt koulutettu strategian mukaiseen rekrytointiin
 • HR-konsultointiyhteistyö Hartwallin kanssa jatkuu edelleen

Hartwallille rekrytoimiamme rooleja vuosien varrella:

 • HR Talent Partner
 • HR-asiantuntija
 • Junior Business Controller
 • Junior Tuotepäällikkö
 • Hartwall Ambassador

Ota yhteyttä!

Mietittekö rekrytointeja? Tarvitsetteko apua HR:n kehittämiseen? Kerromme mielellämme lisää palveluistamme.

Olen työnhakija
Olen työnantaja