aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Rekrytointiprosessi

Mitkä ovat rekrytointiprosessin vaiheet? Kuinka kauan rekrytointiprosessi tyypillisesti kestää? Mitä rekrytointiprosessi pitää sisällään? Mistä vaiheista aTalent vastaa ja mistä minun tulee itse vastata?

Tällä sivulla käymme läpi tyypilliseen rekrytointiprosessiin kuuluvat vaiheet. Rekrytointiprosessi räätälöidään aina asiakasyrityksen tarpeisiin ja haetun roolin vaatimuksiin parhaiten sopivaksi. Esimerkiksi eri arviointivaiheita otetaan mukaan prosessiin kohderyhmä, volyymin, tarpeen ja ylipäätään asiakkaan toiveiden mukaan.

Tyypillisesti rekrytointiprosessi vaiheineen kestää noin 2-4 viikkoa ja lopullisesta valinnasta vastaa aina viime kädessä rekrytoiva yritys itse. Vaihteluväli prosessin kestolla on kuitenkin nopeaan tarpeeseen räätälöidystä muutamasta päivästä aina muutamaan kuukauteen, esimerkiksi Trainee-ohjelmissa ja suuremmissa kesätyö-kokonaisuuksissa.

Rekrytointiprosessin vaiheet

1. Asiakkaan tapaaminen ja tarpeen kartoitus

Tutustumme aina tarkkaan yrityksen liiketoimintaan ja kartoitamme rekrytointitarpeen, jonka jälkeen yhdessä asiakkaan kanssa määritellään haettava profiili ja soveltuva palvelumalli. Jotta pystymme ymmärtämään asiakasyrityksen tarpeen mahdollisimman hyvin, tapaat rekrytoijamme suoraan aina ennen haun aloitusta.

Rekrytoijamme tuntevat rekrytointimarkkinan tilanteen erinomaisesti ja osaavat konsultoida siinä mitä osaamista markkinoilta löytyy ja millä tavoin osaajia kannattaa lähteä houkuttelemaan.

2. Työpaikkailmoituksen valmistelu

Valitun palvelun ja haettavan profiilin perusteella rekrytoijamme laativat kohderyhmälle soveltuvan työpaikkailmoituksen, joka käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa varmistaaksemme, että tämä vastaa sekä tarvetta että toivottua viestintätyyliä.

3. Haun markkinointi sopiville kohderyhmille

Tunnemme kohderyhmämme erinomaisesti, joten tiedämme tasan mistä kanavista oikeat osaajat kuhunkin hakuun löytyvät. Omistajapohjamme, verkostojemme ja talent poolimme kautta tavoitamme hyvällä kohdennuksella juuri ne osaajat joita kulloinkin tavoitellaan.

Emme siis ensisijaisesti pyri maksimoimaan työpaikan hakijamäärää, vaan maksimoimaan näkyvyyttä oikean kohderyhmän silmissä ja kiinnostuneiden hakijoiden soveltuvuutta haettuun tehtävään ja yritykseen. Tässä onnistuminen vaatii laajaa kohderyhmätuntemusta ja tietoa siitä miten ja mistä kanavista mitäkin osaamista tulisi etsiä.

4. Hakijoille vastaaminen ja hakemusten vastaanotto

Rekrytoijamme pitävät huolen siitä, että kaikki hakijat tietävät milloin ja miten prosessissa edetään. Haun aikana viestimme kaikille hakijoille prosessin etenemisestä ja vastaamme mahdollisiin yhteydenottoihin. Tämä on avainasemassa erinomaisen hakijakokemuksen syntymisessä.

5. Esikarsinta ja puhelinhaastattelut

Hakemusten esikarsinta suoritetaan ennalta määritettyjen hakukriteerien mukaisesti kandidaattien hakudokumenttien pohjalta. Esikarsinnan ensisijainen tarkoitus on löytää hakijoiden joukosta juuri kyseiseen tehtävään ja yrityksen parhaiten soveltuvat kandidaatit. Kohtelemme kaikissa hauissa jokaista hakijaa yhdenvertaisesti ja samoilla säännöillä. Esikarsinnan jälkeen haastattelemme kärkikandidaatit ensimmäisellä kierroksella joko puhelimitse tai videon välityksellä.

6. Kärkiehdokkaiden esittely asiakkaalle

Esittelemme asiakkaalle esikarsinnan pohjalta soveltuvimmat kärkikandidaatit, heidän hakudokumenttinsa sekä ensimmäisen kierroksen haastattelun pohjalta laaditut koosteet. Rekrytoijamme käyvät kaikki kärkikandidaatit läpi yhdessä asiakkaan kanssa ja tukevat jatkovaiheiden sopimisessa ja huomion kiinnittämisessä oikeisiin asioihin. Monet asiakkaamme näkevät arvoa myös siinä, että voivat sparrata suoraan osaavan rekrytoijan kanssa haun kannalta kriittisistä näkökulmista ja käytännön vaiheista.

7. Asiakkaan toteuttamat haastattelut

Asiakasyritys haastattelee ja tapaa esikarsinnan pohjalta potentiaalisimmat kärkikandidaatit itse, tyypillisesti 1-3 kertaa. Mikäli asiakkaalla ei ole mahdollista pitää haastatteluja omalla toimistollaan, nämä voidaan järjestää myös aTalentin toimistolla Kampissa. Hausta ja roolista riippuen, asiakas voi teettää kärkikandidaateille esimerkiksi soveltuvuusarvioinnit tai/ja case-tehtäviä, ennen lopullista rekrytointipäätöstä. Rekrytoijamme tukevat asiakasta sopivien arviointimenetelmien valinnassa.

8. Rekrytointipäätös

Haastattelukierrosten jälkeen asiakas pääsee tekemään lopullisen rekrytointipäätöksen. Rekrytoijamme auttavat tarvittaessa mieluusti asiakasta haastattelujen analysoinnissa ja rekrytointipäätöksen tekemisessä. Soitamme myös halutessanne referenssipuhelut kärkikandidaattien suosittelijoille.

9. Työsopimuksen allekirjoittaminen

Työsopimuksen allekirjoittamisen vaiheet riippuvat valitusta palvelumuodosta. Suorarekrytoinnin ollessa kyseessä asiakas sopii yksityiskohdista ja allekirjoittaa työsopimuksen suoraan valitun työntekijän kanssa.

Mikäli taas työntekijä rekrytoidaan henkilöstövuokrauksen kautta, työntekijä sopii edelleen yksityiskohdista suoraan asiakasyrityksen kanssa mutta allekirjoittaa työsopimuksen aTalentin kanssa. Hoidamme tällöin myös työsuhteeseen liittyvät työnantajan velvollisuudet.Molemmissa tilanteissa rekrytoijamme konsultoivat ja tukevat sinua. Tutustu myös HR as a Service -malliin, joka tarjoaa joustavaa tukea työsopimukseen, palkkaukseen ja työnantajan velvollisuuksiin liittyvissä asioissa.

10. Palaute karsiutuneille hakijoille

Kun asiakas on tehnyt lopulliset päätökset kandidaattien suhteen, rekrytoijamme auttaa asiakasta viestimään päätöksistä niille henkilöille, joihin valinta ei tällä kertaa kohdistunut. Tarjoamme jokaiselle kandidaatille mahdollisuuden henkilökohtaiseen palautteeseen.Meille erinomainen hakijakokemus on todella tärkeää ja tästä syystä panostamme erityisen paljon hakijoiden kohteluun prosessin aikana, lopputuloksesta riippumatta. Tämän kautta rakennamme myös asiakkaan positiivista työnantajamielikuvaa pitkällä aikavälillä.

Haluatko kuulla lisää?

Kerromme miellellämme lisää rekrytointiprosessistamme ja millaista lisäarvoa se tuottaa niin työnantajalle kuin työnhakijallekin.


Olen työnhakija
Olen työnantaja