aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Haluatko kääriä hihat ja päästä hyödyntämään opinnoista kartutettua osaamista työmarkkinamaailmassa? PAM ry tarjoaa mahdollisuuden päästä oppimaan ja tutustumaan Suomen suurimman ammattiliiton toimintaan.

Katso avoimet työpaikat

PAM on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto. PAMiin kuuluu noin 210 000 jäsentä, ja suurin osa sen jäsenistä työskentelee vähittäiskaupassa,matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluissa, kiinteistöpalveluissa sekä vartiointialalla.Noin kolmasosa jäsenistä on alle 30 vuotiaita. PAM neuvottelee palvelualoilletyöehtosopimukset ja valvoo jäsentensä etuja työpaikoilla.

Suomen suurimpana ammattiliittona PAM tarjoaa monipuolisia ja mielenkiintoisiauramahdollisuuksia monien eri alojen osaajille. PAMille voikin työllistyä monenlaisillaopintotaustoilla:

  • oikeustieteet
  • kauppatieteet
  • kasvatustieteet
  • yhteiskuntatieteet tai
  • viestinnän alat, joihin yhdistettynä myös esimerkiksi psykologia tai kulttuuritieteet

Mahdollisuus vaikuttaa ajankohtaisiin aiheisiin

PAM etsii joukkoonsa idearikkaita ja aktiivisia harjoittelijoita eri tieteenaloilta sekä opintotaustoilta. Harjoittelijat työllistyvät osaamisensa mukaan eri osastoille, mutta muodostavat kuitenkin oman harjoittelijatiiminsä. Tiimillä on yhteinen perehdytys niin PAMin perustoimintaan kuin työmarkkinamaailman saloihin. Perehdytyksessä harjoittelijat pääsevät heti tarkastelemaan PAMille ajankohtaisia aiheita oman opiskelutaustansa näkökulmasta.Harjoittelijan työpäivät koostuvat pääosin omaan opintotaustaan liittyvän hankkeen toteuttamisesta sekä pamilaiseen arkeen tutustumisesta. Oman osastonsa toimintaa pääsee tarkastelemaan lähietäisyydeltä, sillä harjoittelijat osallistuvat sisäisiin kokouksiin ja tiedotustilaisuuksiin sekä taustastaan riippuen esimerkiksi ulkoisiin työryhmiin, työsopimusneuvottelujen taustatyöhön tai PAMin strategian jalkautukseen.

Oikotie oman alan töihin

Tänä vuonna PAM etsii harjoittelijoita oikeus-, kauppa-, kasvatus-, viestintä- ja yhteiskuntatieteellisiltä aloilta. Harjoittelijat ovat tiiviisti mukana PAMin päivittäisessä työssä sekä oman alansa projekteissa.

Sopivia projekteja löytyy monenlaiseen koulutustaustaan. Esimerkiksi oikeustieteelliseltä alalta olevan harjoittelijan projekti voi liittyä esimerkiksi luottamusmiesten työsuhdeturvaan tai PAMin sopimien työehtosopimuksien paikallisen sopimisen selvityshankkeisiin. Kauppatieteellisen harjoittelijan projektit käsittelevät muun muassa digitaalista muutosta sekä tasa-arvoon ja työhyvinvointiin liittyviä ajankohtaisia teemoja.

Harjoitteluohjelman tavoite on mahdollistaa opettavainen ja mielenkiintoinen harjoittelujakso korkeakoulutetuille. Samalla PAM haluaa päästä hyödyntämään harjoittelijoiden tuoreita näkökulmia liiton nykyisten prosessien reflektointiin sekä uudistamiseen.

Katso avoimet trainee-paikat