aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Näillä vinkeillä onnistut rekrytoinnissa etänä

02.02.2021 | Mikko Matikka | Lukuaika 6 min
Tässä artikkelissa aTalentin rekrygurut Laura Isosomppi ja Milla Saari kertovat, mitä kannattaa ottaa huomioon, kun rekrytointia tehdään etänä.

Etärekrytointi on edelleen monelle yritykselle realistisin vaihtoehto uuden työvoiman hankkimiseen ja liiketoiminnan ylläpitämiseen. Etänä työhaastatteluita voi kuitenkin olla mahdotonta toteuttaa tutun sapluunan mukaan. “Ripauksella ennakkoluulottomuutta ja suunnitelmallisuutta, käyttökelpoiset ratkaisut löytyvät kuitenkin nopeasti”, kertoo aTalentin IT-rekrytointien liiketoimintajohtaja Laura Isosomppi.

Valitse videohaastattelu

Poimitaan ensiksi matalalla roikkuvat hedelmät: Video on paras keino simuloida kasvotusten tapahtuvaa työhaastattelua. “Sen välityksellä voi saada kattavamman kuvan hakijan vuorovaikutustaidoista”, Isosomppi sanoo. Rekrytoijan on helpompaa arvioida haastateltavan soveltuvuutta silloin kun kehonkieli, esiintymistaidot sekä perustason IT-osaaminen käyvät selviksi.

Haastattelu videoitse saattaa olla jännittävää puolin ja toisin. On fiksua varata alkuun ekstra-aikaa pelkälle jutustelulle, jotta jännitys saadaan karistettua yltä nopeasti.“Voit esimerkiksi kertoa vapaamuotoisesti omasta taustastasi, yrityksestänne sekä avoinna olevasta roolista”, aTalentin rekrytointipäällikkö Milla Saari vinkkaa. On myös hyvä keskustella vallitsevan poikkeustilan vaikutuksista rekrytointiprosessiin.

Suunnittele ajankäyttö fiksusti

Etärekrytoinnissa on erityisen hyvä ottaa huomioon, kuinka paljon aikaa haastattelujen suorittamiseen ja kandidaattien valitsemiseen on käytettävissä. Sekä omat että mukana olevien kollegoiden aikataulut antavat osviittaa mihin keinoihin kannattaa turvautua.

Jos valinta tehdään koko tiimin voimin, ei ole välttämätöntä löytää jokaiselle sopivaa ajankohtaa videopuheluille. “Hakijoille voi esittää etukäteen kysymyksiä, joihin he vastaavat itse nauhoittamillaan videolla”, Saari ehdottaa.

Tämä malli on osoittautunut toimivaksi, kun haastattelukierroksia on useita ja tiimiläisten kalentereilla on taipumus täyttyä alta aikayksikön. Se on myös hakijalle usein kevyempi vaihtoehto, kuin H-hetkeksi kulminoituva Skype-puhelu. “Me aTalentilla olemme todella ihmislähtöisiä ja pyrimme luomaan hakijoille hyviä kokemuksia työnhausta”, Saari korostaa.

Haastatteletteko porukalla? Sopikaa rooleista etukäteen

Jos työhaastattelu tehdään reaaliaikaisesti useiden osallistujien voimin, kannattaa keskustelun marssijärjestys sopia etukäteen. Vetovastuun tärkeys korostuu mitä enemmän osanottajia on linjoilla.

“Videopuhelussa jonkun kannattaa ottaa puheenjohtajan rooli, jonka tehtävänä on kuljettaa keskustelua eteenpäin”, Isosomppi kertoo. Näin suunnitellut teemat saadaan käsiteltyä ja käytössä oleva aika käytettyä tehokkaasti hyödyksi.

“Selkeys lisää luottamusta ja turvallisuuden tunnetta, jotka normaalisti välittyisivät kasvokkaisten kohtaamisten myötä.”

Tässä muutama käytännön vinkki haastattelun selkeyttämiseksi:

  • Kertokaa aluksi keitä olette ja miksi olette mukana haastattelussa
  • Esitelkää aiheet, joista haluatte hakijan kanssa keskustella
  • Lopuksi kerratkaa, mitä seuraavaksi tapahtuu sekä milloin hakija kuulee palautteenne ja päätöksenne

Kuten näistä vinkeistä voi päätellä, viestintä on hyvän hakijakokemuksen kulmakivi, jolla voi olla paljon positiivisia vaikutuksia yrityksenne liiketoimintaan.


Koosta referenssiprofiili

Tuntuuko, että kasvotusten tapahtuvissa haastatteluissa olet enemmän hakijasta jääneen mielikuvan kuin faktojen varassa? Unohtuvatko haastateltavan hienovaraiset eleet tai kysymykset, koska et ehtinyt kirjoittaa niitä ylös keskustelun tuoksinassa?

Tallentamalla videohaastattelut pääset arvioimaan hakijoiden vastauksia ja käyttäytymistä perusteellisemmin. Vertaile, miten parhaat hakijat sekä aiemmin taloon palkatut menestyjät vastasivat samoihin kysymyksiin. Näin voit koostaa ihanneprofiilin, jota käyttää työkaluna tulevissa etärekrytoinneissa.

Voit myös arvioida kysymysten laatua saatujen vastausten pohjalta. Tuottivatko ne halutun reaktion tai vastauksen suoraan, vai jouduitko kaivamaan tietoa esiin jatkokysymyksillä?

Isosompin mukaan haastattelijan on helppo sortua pitkiin ja polveileviin kysymyksiin, joista haastateltavan on vaikeaa hahmottaa, mihin hänen tulisi vastata. On myös hyvä välttää johdattelemasta haastateltavaa vastausten äärelle. Kysymykset kannattaa pitää lyhyinä ja ytimekkäinä.

Suosittelijat ja soveltuvuusarviointi käyttöön

“Mikäli työnantajalla ei ole aikaisemmin ollut käytössä suosittelijoita osana rekrytointiprosessia, kannattaa ne ottaa nyt viimeistään käyttöön”, Saari vinkkaa. Näin saat ulkopuolista vertailukohtaa ja tukea hakijan sinulle antamaan vaikutelmaan. Tämä on myös hyvä keino hankkia vastauksia vielä askarruttaviin kysymyksiin.

“Hakijan motivaatiotekijöistä, persoonallisuuspiirteistä ja kyvyistä voi hankkia lisätietoa myös verkkoympäristössä tehtävien soveltuvuusarviointitestien kautta”, Isosomppi komppaa. Testien valinnan sekä tulosten läpikäynnin hakijan kanssa suorittaa testaamiseen sertifioitu rekrytoija.

Etätöiden aikakaudella monilla yrityksillä ei ole mahdollisuutta pysäyttää liiketoimintansa rattaita. Joillakin toimialoilla uuden talentin nopea palkkaaminen on suorastaan välttämätöntä, joten rekrytoinnissa kaikki keinot ovat juuri nyt sallittuja. Rekrytointi etänä on työnantajien tuki ja turva, jonka käytännöistä on iloa myös perehdytysvaiheessa.

Kuinka rekrytoida uutta henkilöstöä etänä?

  • Suosi videopuheluita
  • Valikoi aikatauluihin sopiva haastattelumalli
  • Pidä haastattelut selkeinä ja johdonmukaisina
  • Koosta parhaat vastaukset referenssiprofiiliksi
  • Täydennä vaikutelmiasi suosittelijoilla ja soveltuvuusarvioinneilla

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja