Kenen harteilla on työnantajabrändi?

14.02.2018 | Mika Räsänen | 3 min luettava

Haluavatko parhaat osaajat juuri teidän yritykseenne töihin? Vai kenties kilpailijoille? Miksi? Entä kuka teillä vastaa työnantajakuvastanne ja sen kehityksestä?

Ydinosaajien houkuttelemiseen liittyy läheisesti yrityksen työnantajabrändäys, eli se, mitä mielikuvia yritys herättää potentiaalisissa työnhakijoissa. Aihe nousee entistäkin tärkeämmäksi, kun puhutaan osaamisesta, jota löytyy vähän ja josta kilpaillaan työmarkkinoilla. Yksinkertaisimmillaan työnantajabrändäyksessä on kyse siitä, että käännetään pöytää niin, ettei yritys metsästä enää hakijoita, vaan hakijat hakeutuvat yritykseen itse.

Työnantajakuva (tai työnantajamielikuva, rakkaalla lapsella on monta nimeä) on ollut viime vuosina vahvasti konsulttien kielen päällä. Ja syystä. Linkedin Global Recruiting Trends 2017 raportista käy ilmi, että yli 80% päätöksentekijöistä oli sitä mieltä, että työnantajakuvalla on merkittävä vaikutus heidän rekrytointiensa onnistumiseen. Yli puolet vastaajista olisi myös valmis kasvattamaan työnantajakuvan kehittämiseen käytettyjä euromäärää.

Duunitorin 2017 julkaisemassa kansallisessa rekrytointitutkimuksessa selvitettiin suomalaisten yritysten näkemyksiä muun muassa työnantajabrändin kehittämisestä. Tässä tutkimuksessa myös nousi selkeästi esille työnantajakuvan merkitys rekrytoinneissa, sillä 95% vastaajista oli sitä mieltä, että hyvä työnantajamielikuva on ratkaisevaa rekrytoinnin onnistumisen kannalta. Kansallisessa rekrytointitutkimuksessa nostettiin esille myös tärkeä asia, kenellä lopulta on vastuu yrityksen työnantajamielikuvasta? Tutkimuksiin vastanneista 33% mielestä työnantajamielikuvan omistajuus kuului HR:lle (rekrytoinnille), kun taas 45% oli tästä eri mieltä. Kysyttäessä kenellä vastuu työnantajakuvasta on organisaatiossanne 37% ilmoitti vastuun olevan HR:n ja viestinnän yhteisessä omistuksessa. Huomioitavaa oli kuitenkin että lähes neljäsosalla vastaajista ei ollut ollenkaan nimettyä henkilöä vastaamassa työnantajakuvasta.

Jokaisella yrityksellä on brändi – halusi sitä tai ei

Tässä kohtaa on hyvä palauttaa mieleen mitä työnantajabrändäys, Employer branding, oikeastaan on. Sillä pyritään tavoittamaan ja houkuttelemaan yritykseen sopivat osaajat. Tämä tehdään nostamalla esiin yrityksen todellinen yrityskulttuuri ja kertomalla yrityksen vahvuuksista työnantajana, lisäämällä yrityksen tunnettuutta työnantajana ja herättämällä hakijoissa haluttuja mielikuvia. Siis markkinoimalla. Ristiriita on selkeä: Employer brandingillä ratkotaan HR-osaston ongelmia, mutta markkinointiosastolla on osaaminen, jolla tämä käytännössä tehdään. Toki avainosaajien puute on koko yrityksen ongelma, ei ainoastaan HR:n.

Employer branding on pitkäjänteistä strategiatyötä. Kyseessä on maraton, ei pikaviesti. Tästä syystä markkinointi- ja viestintätoimintojen, HR:n sekä yritysjohdon olisi äärimmäisen tärkeää keskustella keskenään Employer brandingin suunnasta ja roolista yrityksessä.

Kun yrityksessäsi halutaan istua markkinoinnin, HR:n ja muun johdon voimin keskustelemaan työnantajabrändistä ja kilpailukyvyn kehittämisestä, kutsu meidät mukaan vaihtamaan ajatuksia.

Lisää aiheesta

Coding Factory 2018 stage

Why do candidates decide to participate a recruiting event? Of course, the chance of getting a new job is one major reas...

PwC:n vuoden 2011 tuottamassa kyselyssä todettiin, että kansainvälinen talouskriisi on muokannut vahvasti milleniaalien ...

Purkka juuttuneena kengänpohjaan

Kuten ensimmäiset kotimaiset mansikatkin, parhaat tekijät viedään usein käsistä heti kesätyönhakusprintin alkumetreillä....