aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Millainen on hyvä rekrytointiprosessi – 5 vinkkiä

06.04.2018 | Mika Räsänen | Lukuaika 6 min
Joka toinen vuosi toteutettava rekrytointitutkimuksemme osoittaa, että nuoret työnhakijat vaativat yrityksiltä entistä parempaa kohtelua rekrytointiprosessin aikana. Huono hakijakokemus johtaa hyvien työnhakijoiden menettämiseen ja yrityksen brändin arvonlaskuun. Tässä blogissa pureudumme siihen mitä nuoret työnhakijat odottavat hyvältä rekrytointiprosessilta.

Selkeä ja rehellinen työpaikkailmoitus

Sosiaalisessa mediassa törmää usein viraaleihin postauksiin, joissa työtä hakenut henkilö kertoo hakeneensa harjoittelijaksi suuryrityksen markkinointitiimiin. Lopulta onkin selvinnyt, että hakijan tehtävänä olisikin ollut tuurata tuhat ihmistä työllistävän organisaation markkinointipäällikköä kesälomien ajan.

Nuoret työnhakijat kokevat, että työpaikkailmoitukset täytetään usein turhalla jargonilla ja korulauseilla. Tämän lisäksi tehtävää saatetaan maalata todellisuutta paremmaksi hienoilla titteleillä. Ilmoituksiin liitettävät vaatimukset ovat myös monesti ristiriidassa toistensa kanssa. Yritys saattaa esimerkiksi hakea ohjelmistokehittäjää, jolla on 3 vuotta kokemusta teknologiasta, joka julkaistiin vasta 2 vuotta sitten. Epäselvät ja yksisarvisia hakevat ilmoitukset eivät palvele ketään. Sen sijaan ne tekevät hallaa yrityksen hakijakokemukselle ja työnantajabrändille.

Hyvän työpaikkailmoituksen tehtävänä on kommunikoida rehellisesti yrityksestänne, tiimistänne, työkulttuuristanne ja avoimesta tehtävästä. Sen luettuaan työnhakijalla pitäisi olla realistinen kuva siitä minkälaista henkilöä haette ja mitä vaatii, että työssä voi menestyä.


Aktiivinen viestintä rekrytointiprosessin etenemisestä

Rekrytointitutkimuksemme mukaan nuoret työnhakijat ovat erittäin tyytymättömiä yritysten viestinnän laatuun. Huono viestintä on suurin yksittäinen syy huonoon hakijakokemukseen. Yksittäisiä syitä tähän oli muun muassa jatkosta tai prosessin kulusta tiedottamisen puutteellisuus, palautteen puuttuminen, viestinnän yleinen kankeus ja pahimmillaan viestinnän täydellinen puuttuminen.

Huono rekrytointiviestintä on helpoin tapa pilata yrityksen maine työnantajana. Huono viestintä hakuprosessista, tai viestinnän puuttuminen kokonaan aiheuttaa epävarmuutta ja epäluottamusta työnhakijan silmissä. Syy tälle on hyvin yksinkertainen: työnhakijat käyttävät merkittäviä määriä työnhaun äärellä. Tunteja kuluu niin hakudokumenttien päivittämiseen ja hakemuksien kirjoittamiseen. Työnhakijan näkökulmasta on erittäin epäkunnioittavaa mikäli yritys jättää hänet heitteille eikä viesti prosessin etenemisestä millään tavalla.

Huono viestintä aiheuttaa heikon hakijakokemuksen lisäksi muutakin haittaa. Koska töitä haetaan useimmiten useasta yrityksestä samanaikaisesti, yritykset kilpailevat samoista osaajista. Tämä johtaa jatkuvasti tilanteisiin, joissa kaksi yritystä haluaa rekrytoida saman henkilön. Näissä tilanteissa aktiivisemmin viestivä yritys on aina vahvoilla.


Palaute henkilökohtaisista kehittymiskohteista

Nuoret työnhakijat arvostavat henkilökohtaista kehittymistä ja uusia oppimiskokemuksia. Tämä pätee myös työnhaussa ja sen eri vaiheissa. Koska ensimmäisten töiden saaminen on aina haastavaa, nuoret ammattilaiset arvostavat yrityksiä, jotka tarjoavat mahdollisuuksia kehittyä työnhakijana. Aktiivinen palautteen antaminen on tärkeä osa tätä oppimisprosessia.

Nuorten ammattilaisten oppimishalusta huolimatta valitettavan pieni osa yrityksistä antaa proaktiivista palautetta työnhakijoilleen. Tutkimuksemme mukaan 89% nuorista työnhakijoista ei saa tarpeeksi palautetta töitä hakiessaan, mutta samalla 92% pitää palautetta syistä joiden vuoksi häntä ei valittu tehtävään tärkeänä.

On selvää, että aina ei ole mahdollista tarjota yksilöityä palautetta jokaiselle työnhakijalle. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että negatiivisella hakijakokemuksella on pitkäaikaisia vaikutuksia yrityksen tuottavuuteen. Nykyinen työnhakija voi olla tulevaisuuden potentiaalinen asiakas. Palautteen antaminen kannattaakin nähdä sijoituksena yrityksen tulevaisuuteen. Haluathan kohdella tulevia asiakkaita, päättäjiä ja yhteistyökumppaneita arvokkaalla tavalla. Voit lukea lisää hakijakokemuksen muodostumisesta täältä.


Yksinkertainen hakujärjestelmää

Huonon viestinnän lisäksi nuoret työnhakijat ovat turhautuneita yritysten hakujärjestelmiin. Hankalat ja aikaavievät hakulomakkeet sekä monivaiheiset prosessit johtavat monen työnhaun keskeyttämiseen. Nuoret työnhakijat arvostavat yksinkertaista hakuprosessia, jossa täytettävien lomakkeiden, lähetettävien hakudokumenttien ja erilaisten kyselyiden määrä on minimoitu. Parhaimmillaan työnhaku toimii sähköisen profiilin kautta, josta hakijan tiedot saadaan yrityksen järjestelmään automaattisesti. Monet yritykset ovat lisänneet työnhakijoiden määrää madaltamalla työnhaun kynnystä siirtymällä käyttämään hakijan LinkedIn- tai GitHub-profiilia työnhaun pohjana.

Lyhyt hakuprosessi

Kevyen hakujärjestelmän lisäksi nuoret työnhakijat arvostavat nopeita hakuprosesseja, jotka sisältävät mahdollisimman vähän vaiheita. Tämän saavuttaminen ei tietenkään ole aina mahdollista mikäli työnhaku sisältää esimerkiksi tekniset testit tai turvallisuustarkastuksen. Mikäli olet tässä tilanteessa muista, että pitkä hakuprosessi yhdistettynä huonoon viestintä on myrkkyä hakijakokemukselle. Pitkää prosessia voidaankin keventää pitämällä hakijat ajan tasalla prosessin etenemisestä. Annika Salonen mainitsee pro gradu -tutkielmassaan seuraavasti:

“Hakijat arvioivat rekrytointiprosessissa yritysten yksisuuntaisia viestejä, vuorovaikutuksellisia kohtaamisia hakijan ja yrityksen välillä sekä työnhakijoiden keskinäistä vuorovaikutusta. Hyvä ja riittävä tiedotus rekrytointiprosessin vaiheista saattaa vaikuttaa niinkin positiivisesti, että muut negatiivisina koetut seikat, kuten prosessin hitaus tai useammat, turhina pidetyt haastattelukierrokset voidaan antaa anteeksi.”

Millainen on hyvä rekrytointiprosessi?

  1. Työpaikkailmoitus on kirjoitettu selkeästi ja rehellisesti
  2. Rekrytointiprosessin etenemisestä viestitään aktiivisesti
  3. Työnhakijat saavat palautetta henkilökohtaisista kehittymiskohteista
  4. Yritys käyttää yksinkertaista hakujärjestelmää
  5. Mitä pidempi rekrytointiprosessi, sitä enemmän yritys viestii sen etenemisestä

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja