aTalent Recruiting, rekrytointiyrityksen brändikuva

Kysely: Mitä ulkomaiset huippukoodarit arvostavat Suomessa?

20.11.2018 | | Lukuaika 6 min

Puolet arvostaa erityisesti hyvää työn ja vapaa-ajan tasapainoa, turvallisuutta sekä luontoa ja 40% vastaajista taas terveydenhuoltojärjestelmää, mielenkiintoisia yrityksiä ja kiinnostavia teknologioita. Suurimpina muuton esteina nähdään sään ja kielen lisäksi sosiaalisten suhteiden rakentamisen vaikeus. Parannettaviksi asioiksi työn perässä muuttamisen kannalta nousivat muun muassa verotus ja palkkataso, kansainvälisiä osaajia hyväksymättömät organisaatiot ja työluvan saatavuus.


Suomeen saapuu ensi viikolla yli 1300 koodaria ympäri maailmaa – yhteensä yli 105 kansallisuutta. Heidät tuo Espoon Otaniemeen Euroopan suurin hackathon Junction. Hackathonissa kilpaillaan joukkueina ratkaisemalla yritysten tai vaikkapa kaupunkien asettamia haasteita viikonlopun yli koodaamalla.


Junction selvitti yhdessä korkeakoulutettujen osaajien rekrytointiin erikoistuneen aTalentin kanssa tapahtuman osallistujilta ennakkoon, mitkä tekijät Suomessa vetävät työn perässä muuttamiseen liittyen eniten puoleensa ja toisaalta mitkä tekijät taas vievät halua tulla Suomeen töihin. Vastauksia osallistujilta saatiin yli 500 kappaletta.


Positiivista vastauksissa on se, että hyviä asioita mainittiin selvästi enemmän kuin negatiivisia. Suomessa kiinnostavista asioista eniten arvostettiin hyvää työn ja vapaa-ajan tasapainoa (56 %), turvallisuutta (53 %), luontoa (47 %), uramahdollisuuksia (45 %) ja mielenkiintoisia yrityksiä (44 %). Suurta osaa kiinnostivat selvästi myös Suomessa käytettävät teknologiat (42 %), teknologiayhteisö (41 %), koulutusmahdollisuudet (40 %), palkkataso (40 %) sekä terveydenhuoltojärjestelmä (38 %).


Suomella on selvästi useita vahvuuksia, jotka kiinnostavat kansainvälisiä osaajia. Näille nuorille osaajille on tärkeää löytää tasapaino töiden ja vapaa-ajan välillä, joka suomalaisessa työkulttuurissa on mahdollista. Mikä meidät yllätti positiivisesti, oli se miten kiinnostavana suomalaisia yrityksiä ja teknologioita ulkomailla pidetään. Unohdamme helposti, että Suomessa on kansainväliselläkin tasolla kovaa teknologiaosaamista ja vahva teknologiayhteisö. Tätä viestiä meidän pitää maailmalla rummuttaa rohkeammin", toteaa Junctionin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Anna Brchisky.


Muuttamista Suomeen hankaloittaa koodarien mielestä selvästi useimmiten mainitun sään (43,3 %) ja kielen (42,3 %) lisäksi kavereiden saamisen vaikeus (22 %), maantieteellinen sijainti (19 %) sekä sosiaalisen elämän puute (16 %) ja työluvan, viisumin tai oleskeluluvan saamisen vaikeus (15 %). Vastaajista 5 % mainitsi rasismin vaikuttavan muuttohaluihin negatiivisesti.


Vastaajilta kysyttiin myös mitkä asiat Suomessa pitäisi muuttua, jotta he voisivat harkita työn perässä tänne muuttamista. Esiin nousi selvästi muun muassa verotus ja palkkataso, kansainvälisiä osaajia vierastavat organisaatiot sekä työluvan saamisen vaikeus.


Suomessa on valtava pula tekijöistä ja samaan aikaan englantia puhuvia koodareita ei olla valmiita palkkaamaan. Joillain yrityksillä tämä on ymmärrettävää, mutta moni taistelee vastaan puhtaasti oman organisaatiokulttuurinsa suomenkielisyyden takia. Viime aikoina kuitenkin entistä useampi rekrytointivaikeuksien kanssa kamppaileva yritys on ollut valmis ottamaan ensimmäiset englanninkieliset koodarinsa ja sen myötä avannut ovensa maailmalle rekrytointikenttänä. Mahdollisuudet tämän myötä löytää osaavaa henkilöstöä kasvavat huomattavasti. Työlupien käsittelyn kanssa Suomella on kuitenkin vielä tekemistä”, toteaa korkeakoulutettujen rekrytointiin erikoistuneen aTalent Recruitingin toimitusjohtaja Niklas Huotari.


Mikä Suomessa kiinnostaa eniten:

 1. Hyvä työn ja vapaa-ajan tasapaino (56 %)
 2. Turvallisuus ja stabiilius (53 %)
 3. Luonto (47 %)
 4. Uramahdollisuudet (45 %)
 5. Mielenkiintoiset yritykset (44 %)
 6. Kiinnostavat uudet teknologiat (42 %)
 7. Teknologiayhteisö (41 %)
 8. Koulutusmahdollisuudet (40 %)
 9. Palkka (40 %)
 10. Terveydenhuoltojärjestelmä (38 %)
 11. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskuntamalli (37 %)
 12. Hauskat ja kivat ihmiset (32 %)
 13. Hyvä paikka perheelle (26 %)
 14. Kulttuuri ja tapahtumat (22 %)
 15. Sukupuolten välinen tasa-arvo (21 %)
 16. Poliittinen ilmapiiri (16 %)
 17. Sää (12 %)
 18. LGBTQ-ystävällinen ympäristö (11 %)

Miksi koodarit eivät halua työskennellä Suomessa:

 1. Sää (43,3 %)
 2. Kieli (42,3 %)
 3. Kavereiden saamisen vaikeus (22 %)
 4. Maantieteellinen sijainti (19 %)
 5. Ei tarpeeksi sosiaalista elämää (16 %)
 6. Ei helppoa saada työlupaa/oleskelulupaa/viisumia (15 %)
 7. Ei tarpeeksi uramahdollisuuksia (14 %)
 8. Palkkaus (13 %)
 9. Liikaa byrokratiaa (12 %)
 10. Vaikea löytää kumppania (12 %)
 11. Ei tarpeeksi kulttuuria tai tapahtumia (9 %)
 12. Ei kiinnostavia yrityksiä (9 %)
 13. Rasismi (5 %)
 14. Teknologiayhteisö ei tarpeeksi korkeatasoinen (5 %)
 15. Organisaatiokulttuuri (4 %)
 16. Poliittinen ilmapiiri (3 %)
 17. Ei hyvä paikka perheelle (3 %)
 18. Suomen arvot eivät vastaa omaa arvomaailmaani (3 %)
 19. Sukupuolten välinen epätasa-arvo (2 %)
 20. LGBTQ-vastainen ilmapiiri / syrjintä (1 %)
 21. Luonto (1 %)
 22. Ei turvallinen (0 %)

Lisätiedot, vastaajien haastattelut tai materiaaliin tutustuminen:

- Anna Brchisky, viestintä, Junction, 041 545 8441 anna.brchisky@hackjunction.com

- Niklas Huotari, toimitusjohtaja, aTalent Recruiting, 040 531 02354, niklas.huotari@atalent.fi

Ota yhteyttä

Vastaamme mielellämme kysymyksiin. Ota yhteyttä tai pyydä tarjous!

Olen työnhakija
Olen työnantaja